Kap 3 år 8 Ma

11 Questions | Total Attempts: 209

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kap 3 r 8 Ma

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.


Questions and Answers
 • 1. 
  Eva som är 16 år väger x kg. Vilket uttryck beskriver någon som väger hälften så mycket som Eva?
  • A. 

   X-0,5

  • B. 

   0,5x

  • C. 

   16/2

 • 2. 
  Uttrycket 6x-(2x-1) kan förenklas som:
  • A. 

   6x-2x-1=4x-1

  • B. 

   6x+2x+1=8x+1

  • C. 

   6x-2x+1=4x+1

 • 3. 
  4(x+1) betyder:
  • A. 

   4x+1

  • B. 

   4+x+1

  • C. 

   4x+4

 • 4. 
  Vad ska det stå istället för ? nedan
  • A. 

   3

  • B. 

   7

  • C. 

   18

 • 5. 
  Till vilken av ekvationerna är x=4 en lösning?
  • A. 

   3(x+12)=24

  • B. 

   10x-18=22

  • C. 

   4x+7=1

 • 6. 
  I en triangel är vinkel B x. Vinkel A är dubbelt så stor som vinkel B. Vinkel C är 20 grader mindre än vinkel B. Vilken ekvation beskriver triangelns vinkelsumma?
  • A. 

   X+2x+(2x-20)=180

  • B. 

   4x-20=180

  • C. 

   X+2x+(x-20)=180

 • 7. 
  Sandra och Jesper är sammanlagt 48 år. Jesper är x år och Sandra är tre gånger så gammal som Jesper. Vilken av ekvationerna beskriver summan av deras åldrar?
  • A. 

   3x=48

  • B. 

   X+3=48

  • C. 

   3x+x=48

 • 8. 
  Teckna ett uttryck för rektangelns area !
  • A. 

   20x+80

  • B. 

   24+x

  • C. 

   X+20

  • D. 

   X+80

 • 9. 
  Beräkna omkretsen om X = 5 i figuren nedan:
  • A. 

   28

  • B. 

   58

  • C. 

   180

  • D. 

   400

Back to Top Back to top