Obrada Teksta - Rad S Tablicama

7 Pitanja | Total Attempts: 114

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Obrada Teksta - Rad S Tablicama

Elementi tablice. Umetanje i brisanje tablica, redaka, stupaca i ćelija.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koji su elementi tablice?
  • A. 

   Redak

  • B. 

   Tablica

  • C. 

   Stupac

  • D. 

   Ćelija

 • 2. 
  Koliko stupaca, redaka i ćelija ima tablica na slici?
  • A. 

   4 stupaca, 6 retka i 20 ćelija

  • B. 

   4 stupaca, 6 retka i 24 ćelije

  • C. 

   6 stupaca, 4 retka i 20 ćelija

  • D. 

   6 stupaca, 4 retka i 24 ćelije

 • 3. 
  U kojem retku i u kojem stupcu se nalazi ćelija označena žutom bojom?
  • A. 

   U 1. retku i 1. stupcu

  • B. 

   U 1. retku i 2. stupcu

  • C. 

   U 2. retku i 1. stupcu

  • D. 

   U 2. retku i 2. stupcu

 • 4. 
  Ako je pokazivač postavljen u zadnjoj ćeliji tablice, pritiskom na tipku   _____  u tablicu ćemo dodati novi red.
 • 5. 
  Za označavanje redaka, stupaca i ćelija koje nisu susjedne prilikom označavanja držat ćemo pritisnutu tipku  ______ .
 • 6. 
  Na početku smo imali tablicu sljedećeg oblika:
  • Ćelija E je bila označena i odabrali smo jednu od opcija umetanja.
  • Nakon umetanja dobili smo tablicu sljedećeg oblika:
  Što smo odabrali prilikom umetanja?
  • A. 

   Umetni gore

  • B. 

   Umetni dolje

  • C. 

   Umetni lijevo

  • D. 

   Umetni desno

 • 7. 
  Na početku smo imali tablicu sljedećeg oblika:
  • Ćelija E je bila označena i odabrali smo jednu od opcija umetanja ćelija.
  • Nakon umetanja dobili smo tablicu sljedećeg oblika:
  • Što smo odabrali prilikom umetanja?
  • A. 

   Pomakni ćelije desno

  • B. 

   Pomakni ćelije dolje

Back to Top Back to top