Medialandschap 1 Tentamen

31 Vragen | Total Attempts: 1237

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Medialandschap 1 Tentamen

Gebasseerd op de vragen uit de hoor en werkcolleges


Questions and Answers
 • 1. 
  WAT IS EEN KENMERK VAN ORALE CULTUUR ?
  • A. 

   Broadcasten

  • B. 

   Memoriseren

  • C. 

   Analyseren

  • D. 

   Filosoferen

 • 2. 
  Kees van Wijk bespreekt in zijn boek De media-explosie de zeven kenmerken van de media-explosie. Wat bedoelt hij met ‘convergentie’?   
  • A. 

   Door toepassing van ICT zijn de media gedigitaliseerd.

  • B. 

   De verscheidenheid aan mediaproducten is enorm toegenomen.

  • C. 

   De mediakanalen en informatiedragers vloeien samen.

  • D. 

   De schaarste aan communicatiecapaciteit is verdwenen.

 • 3. 
  Waarom zegt Kees van Wijk dat wij een ‘media-explosie’ ervaren?
  • A. 

   Omdat wij worden overvallen door een vloedgolf aan mediabeelden.

  • B. 

   Omdat wij te veel meningen en emoties via media te verwerken krijgen.

  • C. 

   Omdat de hoeveelheid mediaproducten, kanalen en technieken enorm gegroeid is.

  • D. 

   Omdat wij ons verloren voelen door het geweld dat via media op ons afkomt.

 • 4. 
  Van Wijk noemt ‘diversificatie’ als een kenmerk van de  media-explosie. Wat wordt er bedoeld met ‘diversificatie’?
  • A. 

   De toename van verscheidenheid in het media-aanbod.

  • B. 

   In elke media-consument schuilt een producent.

  • C. 

   Het aantal mediacontacten is sterk toegenomen.

  • D. 

   De toename van pluriformiteit in printmedia.

 • 5. 
  Wat betekent het volgens Van Wijk als een medium  ‘connection-oriented’ communiceert?   
  • A. 

   De ontvangst van de boodschap is gelijktijdig aan de productie van de boodschap.

  • B. 

   De ontvangst van de boodschap is in dezelfde ruimte als de productie van de boodschap.

  • C. 

   De zender verstuurt de boodschap aan een aantal bekende ontvangers.

  • D. 

   De zender verstuurt de boodschap via interpersoonlijke communicatie.

 • 6. 
  Welk begrip past bij de ‘Gutenberg Bijbel’?
  • A. 

   Early communication

  • B. 

   Connection-oriented communication

  • C. 

   Point-to-point communication.

  • D. 

   Connectionless broadcast communication.

 • 7. 
  In de jaren ‘60 voelen journalisten zich verbonden met het oplossen van maatschappelijke problemen. Deze vorm van journalistiek wordt ook wel genoemd:
  • A. 

   Actie journalistiek.

  • B. 

   Burgerjournalistiek

  • C. 

   Geëngageerde journalistiek

  • D. 

   Betrokken journalistiek

 • 8. 
  In 1869 wordt het dagbladzegel afgeschaft. Wat is dat?
  • A. 

   Een belastingheffing op kranten.

  • B. 

   Een postzegel omdat er nog geen krantenbezorgers waren.

  • C. 

   Een verzegeling die de kwaliteit van kranten garandeerde.

  • D. 

   Een verzegeling om te voorkomen dat mensen de krant illegaal lazen.

 • 9. 
  Uit welke zuil is het blad "Moeder" afkomstig?
  • A. 

   De katholieke

  • B. 

   De protestante

  • C. 

   De socialistische

  • D. 

   De liberale

 • 10. 
  Wat is een nieuwsblad? Een krant die …….. verschijnt
  • A. 

   Regionaal, 1 t/m 4 keer per week, op abonnementsbasis

  • B. 

   Landelijk, 1 t/m 4 keer per week, via losse verkoop

  • C. 

   Regionaal, 6 keer per week, via losse verkoop

  • D. 

   Landelijk, 6 keer per week, op abonnementsbasis

 • 11. 
  Welke uitgeverij domineert de markt van vrouwenbladen? 
  • A. 

   Telegraaf

  • B. 

   Audax

  • C. 

   Sanoma

  • D. 

   Weekbladpers

 • 12. 
  De geschiedenis van de Nederlandse radio is sterk beïnvloed door de verzuiling. Welke omroep hoorde bij de vrijzinnig protestantse zuil?
  • A. 

   De VARA

  • B. 

   De VPRO.

  • C. 

   De KRO.

  • D. 

   De AVRO.

 • 13. 
  De Haagse ingenieur H.Idzerda à Steringa was een van de internationale radiopioniers. Wat heeft hij betekend voor de ontwikkeling van het medium radio?
  • A. 

   Hij was de uitvinder van de radiotelegrafie.

  • B. 

   Hij was de oprichter van de verzuilde radio.

  • C. 

   Hij zond voor het eerste een aangekondigd radioprogramma uit.

  • D. 

   Hij gebruikte radio voor het eerst voor het seinen van SOS-berichten.

 • 14. 
  Bij de ontwikkeling van het medium radio in Nederland stonden twee kwesties centraal. Eén van die kwesties was de discussie over ‘publiek of commercieel’. Wat was de andere kwestie?
  • A. 

   Nationaal of regionaal

  • B. 

   Nationaal of verzuild

  • C. 

   Kabel of ether

  • D. 

   FM of middengolf

 • 15. 
  Wat is de verhouding tussen het marktaandeel van de publieke en de commerciële omroep?
  • A. 

   Publiek 50%, commercieel 50%

  • B. 

   Publiek 40%, commercieel 60%

  • C. 

   Publiek 10%, commercieel 90%

  • D. 

   Publiek 60%, commercieel 40%

 • 16. 
  Welke vijf omroepverenigingen begonnen in 1951 met de eerste geregelde televisie-uitzendingen in Nederland?
  • A. 

   NCRV, KRO, VARA, NTS en TROS.

  • B. 

   NCRV, KRO, VARA, VPRO en TROS.

  • C. 

   NCRV, KRO, VARA, AVRO en TROS.

  • D. 

   NCRV, KRO, VARA, AVRO en VPRO.

 • 17. 
  Als reactie op het commerciële experiment van TV Noordzee op het REM-eiland voerde de regering in 1969 de Omroepwet in. Wat was het belangrijkste gevolg van deze wet?
  • A. 

   Commerciële televisie werd bij wet verboden.

  • B. 

   Commerciële televisie werd gelegaliseerd.

  • C. 

   Publieke omroepen mochten commercieel gaan uitzenden.

  • D. 

   Nieuwe omroepen konden toetreden tot het publieke bestel.

 • 18. 
  Het boek “Communicatiekaart” noemt drie factoren die leesgedrag voorspellen. Welke zijn dat?
  • A. 

   Regio, opleiding en gender

  • B. 

   Etniciteit, leeftijd en opleiding

  • C. 

   Gender, leeftijd en opleiding

  • D. 

   Leeftijd, regio en etniciteit,

 • 19. 
  In de geschiedenis van het boek bestaat er een periode van het ‘Hollandse wonder’. Wat wordt daarmee bedoeld?
  • A. 

   Dat er uitzonderlijk veel boeken gelezen werden vanwege het goede onderwijssysteem.

  • B. 

   Dat de rotatiepers ervoor zorgde dat boeken massaal gedrukt werden

  • C. 

   Dat Holland ongeveer 50 % van de wereldproductie van boeken voor haar rekening nam.

  • D. 

   Dat er door moedig verzet joodse boeken nooit in handen van de bezetter zijn gevallen.

 • 20. 
  Stel, je geeft aan jouw buurjongen een stripboek van Suske en Wiske. In welke hoofdrubriek van de boekenbranche valt dit boek?
  • A. 

   Educatieve uitgaven.

  • B. 

   Fictie en literaire non-fictie.

  • C. 

   Non-fictie vrije tijd/algemeen.

  • D. 

   Non-fictie informatief/professioneel.

 • 21. 
  Wat was het ARPANET in eerste instantie?
  • A. 

   Een testversie van Twitter.

  • B. 

   Een testversie van Internet.

  • C. 

   Een militaire computernetwerk

  • D. 

   Een academisch computernetwerk.

 • 22. 
  Een computernetwerk als het internet heeft geen centrum, alleen knooppunten. Waarom is deze eigenschap volgens Van Wijk zo belangrijk?
  • A. 

   Het zorgt ervoor dat het internet democratisch is, er is immers geen belangrijkste punt.

  • B. 

   Het zorgt ervoor dat het internet snel is, je kiest immers altijd de kortste route.

  • C. 

   Het zorgt ervoor dat het internet onkwetsbaar is, als een verbinding uitvalt kun je een andere kiezen.

  • D. 

   Het zorgt ervoor dat het internet goedkoop is, er is immers geen gecentraliseerde infrastructuur.

 • 23. 
  De vergrijzing is een belangrijke trend. Hoe wordt deze trend genoemd?
  • A. 

   Mesotrend.

  • B. 

   Gigatrend

  • C. 

   Microtrend.

  • D. 

   Macrotrend.

 • 24. 
  De YouTube-hit ‘Gangnam Style’ is een voorbeeld van een:
  • A. 

   Mesotrend.

  • B. 

   Gigatrend

  • C. 

   Microtrend.

  • D. 

   Macrotrend.

 • 25. 
  Kies het antwoord met de juiste volgorde van een trendpiramide.
  • A. 

   IPhone, bereikbaar zijn, digitalisering

  • B. 

   Bereikbaar zijn, digitalisering, iPhone.

  • C. 

   IPhone, globalisering, bereikbaar zijn.

  • D. 

   IPhone, digitalisering, globalisering.

Back to Top Back to top