საატესტატო გამოცდის პრეტესტი გეოგრაფიაში ნაწილი 2

37 | Total Attempts: 114

SettingsSettingsSettings
Please wait...
საატესტატო გამოცდის პრეტესტი გეოგრაფიაში ნაწილი 2

საატესტატო გამოცდის საკითხები გეოგრაფიაში


Questions and Answers
 • 1. 
  იპოვეთ სწორი მსჯელობა:
  • A. 

   ჰაერის ტემპერატურა დამოკიდებულია ადგილის გეოგრაფიულ განედზე,რელიეფზე,ქვეფენილ ზედაპირზე,ჰაერის გამჭვირვალობაზე და ღრუბლიანობაზე.

  • B. 

   ჰაერის ტემპერატურა არ იცვლება დღე-ღამის განმავლობაში

  • C. 

   ჰაერის ტემპერატურა ყველაზე მაღალია დილით,მზის ამოსვლამდე

  • D. 

   ჰაერის ტემპერატურის დღე-ღამური რყევა ხმელეთზე და ოკეანეების ზედაპირზე ერთნაირია.

 • 2. 
  ღვარცოფი გავრცელებულია იქ,სადაც
  • A. 

   ფხვიერი ქანები და ხშირი თავსხმა წვიმებია

  • B. 

   კრისტალური ქანები და თერმული წყლებია

  • C. 

   ვულკანური ქანები და მაღალი მთებია

  • D. 

   მინერალური წყლებია

 • 3. 
  იპოვეთ სწორი მსჯელობა:
  • A. 

   საქართველოში განვითარებული შიდა მიგრაციული პროცესებიდან აღსანიშნავია მოსახლეობის გადასვლა ქალაქიდან სოფლად

  • B. 

   საქართველოში ოფიციალურად რეგისტრირებული 98 საქალაქო დასახლებიდან 54 ქალაქი და 44 დაბაა

  • C. 

   ბორჯომი,გაგრა,სურამი,ხაშური და ფოთი საკურორტო საქალაქო დასახლებებია

  • D. 

   2000 წლისათვის ურბანიზაციის დონემ საქართველოში 89%შეადგინა,რაც აღემატება ოფლიოს,ისე ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელს

 • 4. 
  რომელი ქვეყანა შედის მოსახლეობის რაოდენობით პირველ ათეულში?
  • A. 

   კანადა

  • B. 

   იაპონია

  • C. 

   საფრანგეთი

  • D. 

   მექსიკა

 • 5. 
  რომელი ქალაქის ახალი სახელწოდებაა მუმბაი?
  • A. 

   დელის

  • B. 

   კალკუტას

  • C. 

   ბომბეის

  • D. 

   აჰმადაბადის

 • 6. 
  რომელი მდინარე წარმოადგენს ევროპის სატრანსპორტი არტერიას?
  • A. 

   ვოლგა

  • B. 

   ტემზა

  • C. 

   დუნაი

  • D. 

   დნეპრი

 • 7. 
  რა არის ტექნიკისა და ტექნოლოგიების განვითარების რევოლუციური გზა?
  • A. 

   მოძველებული მოწყობილობების განადგურება

  • B. 

   არსებული ტექნიკის სრულყოფა

  • C. 

   არაკვალიფიციური კადრების კვალიფიციური კადრებით შეცვლა

  • D. 

   ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა

 • 8. 
  კავკასიის ჩრდილო საზღვარი გადის
  • A. 

   კუმა-მანიჩის ღრმულზე

  • B. 

   მდინარე თერგზე

  • C. 

   მთავარ წყალგამყოფ ქედზე

 • 9. 
  ჩამოთვლილთაგან კავკასიის რომელი ფიზიკურ-გეოგრაფიული რეგიონი არ ვრცელდება საქართველოს ტერიტორიაზე?
  • A. 

   აღმოსავლეთ ამიერ კავკასია

  • B. 

   ჩრდილო შავიზღვისპირეთი

  • C. 

   მცირე კავკასიონი

 • 10. 
  კავკასიის რომელი ფიზიკურ-გეოგრაფიული რეგიონი ვრცელდება რუსეთის,საქართველოსა და აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე?
  • A. 

   მცირე კავკასიონი

  • B. 

   აღმოსავლეთ ამიერ კავკასია

  • C. 

   კავკასიონი

 • 11. 
  რომელი მიეკუთვნება ენერგიის არატრადიციულ რესურსს?
  • A. 

   ქარი

  • B. 

   ნავთობი

  • C. 

   ქვანახშირი

  • D. 

   ტორფი

 • 12. 
  რა ეწოდება გეოგრაფიის დარგს რომელიც შეისწავლის მყინვარებს?
  • A. 

   ჰიდროლოგია

  • B. 

   გლაციოლოგია

  • C. 

   ლიმნოლოგია

  • D. 

   მეტეოროლოგია

 • 13. 
  რა ეწოდება ჰაერის მასების მოძრაობას?
  • A. 

   ფიონი

  • B. 

   ვერტიკალური გრადიენტი

  • C. 

   ატმოსფეროს ცირკულაცია

  • D. 

   ბარომეტრული საფეხური

 • 14. 
  რა ქვია ყინულის სახლს?
  • A. 

   იგლუ

  • B. 

   მაჩუფიქჩუ

  • C. 

   ტოდრის ლანდშაფტი

 • 15. 
  რომელი მდინარე მდენარეობს ევროპაში
  • A. 

   მურე

  • B. 

   პო

  • C. 

   კოლორადო

  • D. 

   ნილოსი

 • 16. 
  რომელ ქედზე გადის ადმინისტრაციული საზღვარი სამეგრელო-ზემო სვანეთსა და რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთს შორის?
  • A. 

   სვანეთის ქედზე

  • B. 

   რაჭის ქედზე

  • C. 

   კოდორის ქედზე

  • D. 

   ლეჩხუმის ქედზე

 • 17. 
  რომელი მდინარეთა წყვილი განეკუთვნება კასპიის ზღვის აუზს?  
  • A. 

   თერგი და ყუბანი

  • B. 

   სულაკი და ვოლგა

  • C. 

   დნეპრი და მტკვარი

  • D. 

   ყიზილირმაკი და საქარია

 • 18. 
  სად მოიპოვებენ ანდეზიტს?
  • A. 

   ჭიათურა

  • B. 

   ბაკურიანი

  • C. 

   მადნეული

  • D. 

   ჩორდი

 • 19. 
  რომელია წყნარი ოკეანის აუზის ყურე?
  • A. 

   ბენგალის

  • B. 

   მექსიკის

  • C. 

   კალიფორნიის

  • D. 

   ბისკაის

 • 20. 
  რომელ ნახევარ კუნძულზე მდებარეობს საბერძნეთი?
  • A. 

   აპენინის

  • B. 

   პირენეს

  • C. 

   სკანდინავიის

  • D. 

   ბალკანეთის

 • 21. 
  დასავლეთ საქართველოს რომელ მეტეო სადგურზეა დაფიქსირებული ყველაზე დაბალი ტემპერატურა?
  • A. 

   კარწახზე

  • B. 

   შაორზე

  • C. 

   მყინვარწვერის

  • D. 

   მთა მტირალაზე

 • 22. 
  თბილისიდან თვითმფრინავი მიფრინავს ნიუ-იორკის მიმართულებით 16 საათზე, 8 საათის ფრენის შემდეგ ჩაფრინდა ნიუ-იორკში, რომელი საათი იქნება ნიუ-იორკში?
  • A. 

   19

  • B. 

   16

  • C. 

   24

  • D. 

   8

 • 23. 
  თბილისი – ფოთის სარკინიგზო მაგისტრალზე რომელი წყვილი ქალაქი არ შეგვხვდება?
  • A. 

   ხობი და რუსთავი

  • B. 

   ხაშური და სენაკი

  • C. 

   ზესტაფონი და კასპი

  • D. 

   ქარელი და ლანჩხუთი

 • 24. 
  რომელი არ არის კასპიის ზღვის აუზის ქვეყანა?
  • A. 

   ყაზახეთი

  • B. 

   უზბეკეთი

  • C. 

   რუსეთი

  • D. 

   ირანი

 • 25. 
  ჩამოთვლილი კატასტროფებიდან რომელია ენდოგენური?
  • A. 

   მიწისძვრა

  • B. 

   მეწყერი

  • C. 

   ზვავი

  • D. 

   სელი

Back to Top Back to top