საატესტატო გამოცდის პრეტესტი გეოგრაფიაში

71 | Total Attempts: 1666

SettingsSettingsSettings
Please wait...
საატესტატო გამოცდის პრეტესტი გეოგრაფიაში

საატესტატო გამოცდის საკითხები გეოგრაფიაში


Questions and Answers
 • 1. 
  ატმოსფეროს რომელ ფენებშია ატმოსფერული ჰაერის 80% კონცენტრირებული?
  • A. 

   ატმოსფეროს ზედა ფენებში

  • B. 

   სტრატოსფეროში

  • C. 

   ოზონის შრეში

  • D. 

   ტროპოსფეროში

 • 2. 
  რა არის რუკაზე ფართობული ნიშნებით გამოსახული?
  • A. 

   სახელმწიფო

  • B. 

   საავტომობილო მაგისტრალები

  • C. 

   უღელტეხილი

 • 3. 
  რუკის ლეგენდა ნიშნავს?
  • A. 

   რუკის შინაარსის წაკითხვა

  • B. 

   რუკაზე მიმართულებების განსაზღვრა

  • C. 

   გეგმის შედგენა და გაფორმება

 • 4. 
  დეშიფრირება არის?
  • A. 

   რუკის შინაარსის წაკითხვა

  • B. 

   აეროკოსმოსურ სურათზე ობიექტის ამოცნობა

  • C. 

   გეგმაზე მიმართულებების განსზღვრა

 • 5. 
  რომელ ბუნებრივ ზონაშია გავრცელებული მარცვლეული კულტურები?
  • A. 

   ზომიერი სარტყლის სტეპებში

  • B. 

   ტუნდრაში

  • C. 

   ანტარქტიკულ უდაბნოებში

 • 6. 
  წიწვოვანი ტყეები სად არის ყველაზე ვრცლად წარმოდგენილი?
  • A. 

   ტაიგაში

  • B. 

   სავანებში

  • C. 

   ტროპიკულ სარტყლებში

 • 7. 
  რომელია თანამედროვე კვლევის მეთოდები?
  • A. 

   აღწერა

  • B. 

   შედარების მეთოდი

  • C. 

   აეროკოსმოსური

 • 8. 
  რომელი ბუნებრივ-კატასტროფული მოვლენა უკავშირდება დედამიწის გარეგან(ეგზოგენურ)ძალებს?
  • A. 

   ცუნამი

  • B. 

   მიწისძვრა

  • C. 

   ვულკანიზმი

  • D. 

   მაგმატიზმი

  • E. 

   მეწყერი

 • 9. 
  ინდოეთის რომელ ქალაქს მიაღწია ვასკო და გამამ საკუთარი მოგზაურობისას?
  • A. 

   დელი

  • B. 

   კალკუტა

  • C. 

   ანგკორი

  • D. 

   კოლომბო

 • 10. 
  რომელ კუნძულზე დაიღუპა ფერნანდო მაგელანი?
  • A. 

   კუბაზე

  • B. 

   ჰაიტიზე

  • C. 

   მაკტანზე

  • D. 

   სიცილიაზე

 • 11. 
  ვინ ჩაუდგა სათავეში ფერნანდო მაგელანის გარდაცვალების შემდგომ მის ექსპედიციას?
  • A. 

   ბართლომეუ დიაში

  • B. 

   ამერიგო ვესპუჩი

  • C. 

   ათანასე ნიკიტინი

  • D. 

   სებასტიან ელ-კანო

 • 12. 
  ვინ ითვლებიან ანტარქტიდის აღმომჩენად?
  • A. 

   ჯეიმს კუკი

  • B. 

   რობერტ სკოტი

  • C. 

   ბელინსჰაუზენი და ლაზარეკი

  • D. 

   რუან ამუნდსენი

 • 13. 
  რომელი არ მიეკუთვნება ეროვნულ რელიგიას?
  • A. 

   ბუდიზმი

  • B. 

   კონფუციანელობა

  • C. 

   სინტოიზმი

  • D. 

   იუდაიზმი

 • 14. 
  რომელი ოკეანის აუზს მიეკუთვნება შავი ზღვა?
  • A. 

   წყნარი

  • B. 

   ატლანტის

  • C. 

   ინდოეთის

  • D. 

   სამხრეთის

 • 15. 
  მეცნიერებას მოსახლეობის განვითარებისა და მისი რაოდენობრივი ცვლილებების კანონზომიერებების შესახებ ეწოდება
  • A. 

   მოსახლეობის აღწერა

  • B. 

   გეოპოლიტიკა

  • C. 

   სოციოლოგია

  • D. 

   დემოგრაფია

 • 16. 
  მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილებას დროის გამოკვლეულ მონაკვეთში ეწოდება:
  • A. 

   სქესობრივ-ასაკობრივი პირამიდა

  • B. 

   მოსახლეობის სიმჭიდროვე

  • C. 

   ემიგრაცია

  • D. 

   მოსახლეობის დინამიკა

 • 17. 
  მოსახლეობის აღწერას აწარმოებენ:
  • A. 

   20 წელიწადში ერთხელ

  • B. 

   2 წელიწადში ერთხელ

  • C. 

   10 წელიწადში ერთხელ

  • D. 

   ყოველ წელიწადს

 • 18. 
  მოსახლეობის განსახლებასა და სიმჭიდროვის თავისებურებაზე გავლენას ახდენს მრავალი ფაქტორი და მათ შორის უმნიშვნელოვანესია:
  • A. 

   რასობრივი,ეთნიკური და რელიგიური

  • B. 

   ბუნებრივი,სოციალურ-ეკონომიკური და ისტორიულ

  • C. 

   სქესობრივ-ასაკობრივი

  • D. 

   მოსახლეობის აღწერა და მიგრაცია

 • 19. 
  მსოფლიო მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ცხოვრობს:
  • A. 

   სუბეკვატორულ და სუბტროპიკულ კლიმატურ სარტყლებში

  • B. 

   ეკვატორულ და სუბარქტიკულ კლიმატურ სარტყლებში

  • C. 

   ზომიერი და ანტარქტიკულ კლიმატურ სარტყლებში

  • D. 

   ტროპიკულ და ზომიერ კლიმატურ სარტყლებში

 • 20. 
  მოსახლეობის საშუალო სიმჭიდროვე გამოითვლება:
  • A. 

   მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით ტერიტორიის ფართობზე

  • B. 

   მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით დასახლებული ტერიტორიის ფართობზე

  • C. 

   მოსახლეობის რაოდენობის შეფარდებით დაუსახლებელი ტერიტორიის ფართობებზე

  • D. 

   ემიგრანტებისა და იმიგრანტების სხვაობით

 • 21. 
  როცა შვილების თაობა დაახლოებით იმავე რაოდენობითაა,რამდენიც მათი მშობლების თაობა იყო იმავე ასაკში ეწოდება:
  • A. 

   მოსახლეობის აღწარმოება

  • B. 

   გაფართოებული აღწარმოება

  • C. 

   მარტივი აღწარმოება

 • 22. 
  ადმინისტრაციულ,ეკონომიკურ,პროპაგანდისტული და სხვა სახის ღონისძიებათა სისტემას,რომლის საშუალებითაც სახელმწიფო თავისებურ გავლენას ახდენს მოსახლეობის ბუნებრივ მატებაზე ეწოდება:
  • A. 

   დემოგრაფიული პოლიტიკა

  • B. 

   მოსახლეობის დინამიკა

  • C. 

   დემოგრაფიული აფეთქება

  • D. 

   ბუნებრივი მოძრაობა

 • 23. 
  დემოგრაფიული სიტუაცია,როცა მცირდება ახალგაზრდა თაობის ხვედრითი წილი და იზრდება უფროსი ასაკის მოსახლეობის რაოდენობა ეწოდება:
  • A. 

   დემოგრაფიული პოლიტიკა

  • B. 

   ურბანიზაცია

  • C. 

   დემოგრაფიული დაბერება

  • D. 

   დემოგრაფიული ისტორია

 • 24. 
  მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების საერთაშორისო მიგრაციას ეწოდება:
  • A. 

   შიდა მიგრაცია

  • B. 

   დიასპორა

  • C. 

   ინტელექტუალური გადინება

  • D. 

   ბუნებრივი ნამატი

 • 25. 
  პირს,რომელიც ომის,ეკონომიკური,ეკოლოგიური ან სხვა რაიმე საგანგებო სიტუაციის გამო ტოვებს თავის საცხოვრებელ ადგილს და საცხოვრებლად გადადის სხვა ადგილზე თავის ქვეყანაში ეწოდება:
  • A. 

   ლტოლვილი

  • B. 

   დევნილი(იძულებით გადაადგილებული პირი)

  • C. 

   რეემიგრანტი

  • D. 

   გადასახლებული

Back to Top Back to top