Test Initial - Clasa Xi

12 întrebri | Total Attempts: 479

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Initial - Clasa Xi

Test initial


Questions and Answers
 • 1. 
  Extensia unui fisier creat cu Microsoft PowerPoint este:
  • A. 

   Xls / xlsx

  • B. 

   Pot / potx

  • C. 

   Ppt / pptx

  • D. 

   Pps / ppsx

 • 2. 
  Celula H8 , situata intr-o foaie de calcul Microsoft Excel se gaseste la:
  • A. 

   Intersectia liniei H cu coloana 8

  • B. 

   Intersectia coloanei H cu linia 8

  • C. 

   Intersectia liniei H cu linia H

  • D. 

   Intersectia coloanei 8 cu linia 8

 • 3. 
  Precizati care sunt elementele principale ale unei baze de date:
  • A. 

   Valori, rapoarte, etichete

  • B. 

   Informatii, tipuri de date, operatori

  • C. 

   Campuri, inregistrari, tabele

  • D. 

   Coloane, randuri, identificatori

 • 4. 
  Extensia unui fisier creat cu Microsoft Excel este:
  • A. 

   Ppt / pptx

  • B. 

   Pot / potx

  • C. 

   Xls / xlsx

  • D. 

   Pps / ppsx

 • 5. 
  Inserarea optima a unei imagini in toate diapozitivele unei prezentari se face cu:
  • A. 

   Inserarea in fiecare diapozitiv a imaginii

  • B. 

   Coordonatorul de diapozitive ( Master Slide )

  • C. 

   Inserarea in primul si ultimul diapozitiv

  • D. 

   Inserarea imaginilor in subsol

 • 6. 
  Datele de tip logic, in tabelele Microsoft Access sunt cele de tipul:
  • A. 

   Logic / Logical

  • B. 

   Boolean

  • C. 

   DA / NU sau YES / NO

  • D. 

   Adevarat/Fals sau True/False

 • 7. 
  In campul de editare a formulelor din Microsoft Excel este scrisa functia = IF ( A8 > B8 ; "Da" ; "Nu) Se precizeaza ca in celulele mentionate sunt valori numerice. Descrieti care este efectul acestei functii
 • 8. 
  Enumerati modurile de vizualizare a unei prezentari Microsoft Power Point
 • 9. 
  Enumerati avantaje ale utilizarii bazelor de date, dati exemple
 • 10. 
  In campul de editare al formulelor Excel este sscrisa functia =AVERAGE(A8:D8)Se precizeaza ca in grupul de cellule mentionat sunt valori numerice. Descrieti care este efectul acestei functii
 • 11. 
  Enumerati cel putin 3 tipuri de elemente carora li se pot aplica animatii intr-o prezentare Power Point
 • 12. 
  Enumerati minim 3 domenii si 3 avantaje ale utilizarii Internetului
Back to Top Back to top