Kap 2 år 9 Ma

16 Questions | Total Attempts: 393

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kap 2 r 9 Ma

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilket är tal nr fyra i talföljden 15, 23, 31, ____  ?
  • A. 

   27

  • B. 

   35

  • C. 

   39

  • D. 

   45

 • 2. 
  Y = 2n +3   Vilket är de tre första talen i talföljden?
  • A. 

   6,12,18

  • B. 

   3,5,7

  • C. 

   5,7,9

  • D. 

   0,2,3

 • 3. 
  Kan man beskriva antalet stickor i figuren nedan som y= 2n+1
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

 • 4. 
  Beräkna y om x=5 i funktion y = 5x+2
  • A. 

   2

  • B. 

   7

  • C. 

   27

 • 5. 
  Kostnaden för att anlita en snickare kan beskrivas med sambandet y= 425x+550 Vad kan 550 betyda?
  • A. 

   Timkostnaden

  • B. 

   Fast kostnad för hembesök

  • C. 

   Förseningsavgiften

  • D. 

   Snickarens skulden hos kronofogden

 • 6. 
  Vad anger K-värdet i det linjära sambandet nedan? VILKA av påståendena nedan stämmer?
  • A. 

   Den fasta kostnaden

  • B. 

   Kostnaden per timme

  • C. 

   Var linjen skär y-axeln

  • D. 

   Hur mycket linjen lutar

 • 7. 
  • A. 

   Thora

  • B. 

   Petter

  • C. 

   Marit

 • 8. 
  Vilken av punkterna i koordinatsystemet har koordinaterna (2,5)?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 9. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 10. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 11. 
  Vilket äpple är mest prisvärt?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 12. 
  Vad blir 2a(3+4a)  ?
  • A. 

   14a

  • B. 

   6a+8a

  • C. 
  • D. 
 • 13. 
  Vad blir (3-x)(y+5)
  • A. 

   3x+15+xy+5x

  • B. 

   3y+15-xy-5x

  • C. 

   3y-15+xy-5x

Back to Top Back to top