Cuộc Thi Do Bqt Tổ Chức - Môn Toán Thcs

5 cu hi | Total Attempts: 47

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Cuộc Thi Do Bqt Tổ Chức - Môn Toán Thcs

Đây chỉ là phần mềm test kiểm tra trong giai đoạn 8/10-9/10 để cũng cố cho kỳ thi do BQT tổ chức sắp tới Bài Thi được tổ chức dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm gồm 5 câu mỗi câu 20 điểm  Yêu cầu bạn hãy nhập tên họ để tham gia cuộc thi


Questions and Answers
 • 1. 
  Toán Học là gì?
  • A. 

   Là môn Xã Hội

  • B. 

   Là Môn Tự nhiên liên quan đến những con số

  • C. 

   Là môn khó học

  • D. 

   Là môn không quan trọng

 • 2. 
  Toán học là Môn tự nhiên liên quan đến những con số.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 3. 
   Nhà Toán học của Việt Nam Lần đầu tiên đạt giải thưởng FILEDS
  • A. 

   LƯƠNG THẾ VINH

  • B. 

   NGÔ BẢO CHÂU

  • C. 

   BEKHAM

  • D. 

   MỘT AI ĐÓ ! - TÔI KHÔNG BIẾT

 • 4. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 5. 
  Bạn thích Học toán chứ?
  • A. 

   Rất Thích

  • B. 

   Ghét rất ghét

  • C. 

   cũng được

  • D. 

   Bình thường

Back to Top Back to top