Kriptologija - Ispit

30 Pitanja | Total Attempts: 983

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kriptologija - Ispit

100 pitanja


Questions and Answers
 • 1. 
  Kada se govori o geometriji dlana, prednost se daje brzini.Koja je optimalna brzina dovoljna za prijavljivanje na sistem i prepoznavanje korisnika? 
  • A. 

   1 minut za prijavljivanje i 5 sekundi za prepoznavanje

  • B. 

   5 minuta za prijavljivanje i 20 sekundi za prepoznavanje

  • C. 

   2 minuta za prijavljivanje i 20 sekundi za prepoznavanje

  • D. 

   45 sekundi za prijavljivanje i 1 sekunda za prepoznavanje

 • 2. 
  Skeniranjem irisa dobija se:
  • A. 

   256 bajta iris koda

  • B. 

   32 bajta iris koda

  • C. 

   64 bajta iris koda

  • D. 

   128 bajta iris koda

 • 3. 
  Kada pošiljalac šalje poruku primaocu u većini protokola za proveru identiteta uspostavlja se : 
  • A. 

   Ključ sesije dobijen upotrebom simetričnog ključa

  • B. 

   Uvek novi, nasumice izabrani simetrični ključ

  • C. 

   Uvek novi, nasumice izabrani ključ sesije

 • 4. 
  Ukoliko dve strane u komunikaciji identitet utvrđuju pomoću protokola zasnovanog na deljenom tajnom ključu potvrda identiteta vrši se:
  • A. 

   Slanjem „testa“ uz upotrebu simetričnog ključa

  • B. 

   Slanjem „testa“ uz upotrebu javnog ključa

  • C. 

   Slanjem „testa“ uz upotrebu ključa sesije

 • 5. 
  Odnos između C i AC listi:
  • A. 

   C liste su teže za implementaciju i lako se delegiraju, dok se kod AC listi lako menjaju prava nad resursima i dobre su ukoliko korisnici sami upravljaju svojim fajlovima

  • B. 

   C liste su lakše za implementaciju i teško se delegiraju, dok se kod AC listi teško menjaju prava nad resursima i korisnicima ne treba dozvoliti upravljanje fajlovima

  • C. 

   C liste su teže za implementaciju i teško se delegiraju, dok se kod AC listi teško menjaju prava nad resursima i dobre su ukoliko korisnici sami upravljaju svojim fajlovima

 • 6. 
  Paketski filter sa svim stanjima : 
  • A. 

   Čuva informacije o tekućoj konekciji i sporiji je od paketskog filtera

  • B. 

   Ne čuva informacije o tekućoj konekciji i brži je od paketskog filtara

  • C. 

   Čuva informacije o tekućoj konekciji i brži je od paketskog filtera

  • D. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 7. 
  Autorizacija se sprovodi uz pomoć:
  • A. 

   Liste kontrole pristupa

  • B. 

   Pravila pristupa zapisivanja

  • C. 

   Kontrole zaključivanja i istraživanja

  • D. 

   C listi

 • 8. 
  Tajni kanali postoje gotovo svugde.Cilj napadača jeste eliminacija tajnog kanala eliminacijom svih zajedničkih resursa i komunikacija.Da bi se eliminacija izbegla cilj je redukcija kapaciteta tajnog kanala na :
  • A. 

   Ne više od 3 bit/sekndi

  • B. 

   Ne više od 1 bit/sekundi

  • C. 

   Ne više od 2 bit/sekundi

  • D. 

   Ne više od 4 bit/sekundi

 • 9. 
  Ukoliko se za klijentske računare u jednoj lokalnoj mreži smatra da primenjuju defense  in depht onda je na njima aktiviran :
  • A. 

   Application Proxy

  • B. 

   Packet Filter

  • C. 

   Stateful Packet Filter

  • D. 

   Personal Firewall

 • 10. 
  Funkciju uništavanja paketa pri prolasku kroz Firewall i stvaranja potpuno novih  obavlja:
  • A. 

   Application Proxy

  • B. 

   Packet Filter

  • C. 

   Stateful Packet Filter

  • D. 

   Personal Firewall

 • 11. 
  IDS zasnovan na hostu je namenjen za detekciju napada tipa :
  • A. 

   DOS

  • B. 

   Formiranje malicioznih paketa

  • C. 

   MiM

  • D. 

   Prekoračenje bafera

 • 12. 
  Mrežni IDS nemenjen je detekciji napada tipa :
  • A. 

   DOS

  • B. 

   Formiranje malicioznih paketa

  • C. 

   MiM

  • D. 

   Prekoračenje bafera

 • 13. 
  Neka IDS izdaje upozorenje kad god imamo više pogrešnih logovanja u M  sekundi.Ukoliko napadač zna potpis detekcijom se napad:
  • A. 

   U potpunosti sprečava

  • B. 

   Usporava, ali ne sprečava

  • C. 

   Znajući potpis napadač je u stanju da izvrši brz i efikasan napad

 • 14. 
  Ukoliko je Alisa dokazala svoj identitet Bobu, Bob će isto učiti prema Alisi koristeći :
  • A. 

   Isti autentifikacioni protokol

  • B. 

   Isti autorizacioni protokol

  • C. 

   Isti autentifikacioni, a različit autorizacioni protokol

  • D. 

   Isti autorizacioni,a različit autentifikacioni protokol

 • 15. 
  Ukoliko se u autentifikaciji koristi simetrični ključ za utvrđivanje identiteta moguće je  izvršiti:
  • A. 

   DOS napade

  • B. 

   MiM napade

  • C. 

   IP spoofing

  • D. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 16. 
  Iako TCP nije dizajniran da bude sigurnosni protokol on:
  • A. 

   Može da koristi IP adrese u uspostavljenoj vezi za utvrđivanje identiteta odnosno autentifikaciju

  • B. 

   Ne može da koristi IP adrese u ovu svrhu

  • C. 

   Ne može da koristi IP adrese.Iz tog razloga se primenjuje IPSec protokol

  • D. 

   TCP ne radi sa IP adresama

 • 17. 
  Nasumično odabrani brojevi koji se u protokolima za proveru idntiteta testiranjem koriste samo jednom zovu se jednokratni uzorci. Pošiljalac tada šifruje pozivnu poruku :
  • A. 

   Ključem koji deli sa primaocem

  • B. 

   Javnim ključem primaoca

  • C. 

   Ključem sesije

  • D. 

   Bilo kojim algoritmom

 • 18. 
  Provera identiteta testiranjem je dvosmerna komunikacija :
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 19. 
  Geometrija dlana je:
  • A. 

   Pogodna za autentifikaciju

  • B. 

   Pogodna za autorizaciju

  • C. 

   Nije pogodna ni za autorizaciju niti za autentifikaciju

 • 20. 
  Alisa bira ključ sesije i saopštava centru za distribuciju ključeva (KDC) da želi da  razgovara sa Bobom koristeći taj ključ.Alisa poruku šifruje koristeći tajni ključ koji deli sa :
  • A. 

   Samo sa KDC centrom

  • B. 

   Sa KDC centrom i Bobom

  • C. 

   Alisa šifruje poruku ključem koji je samo njoj poznat

 • 21. 
  Paketski filter sa svim stanjima radi na :
  • A. 

   Fizičkom sloju

  • B. 

   Mrežnom sloju

  • C. 

   Transportnom sloju

  • D. 

   Aplikativnom sloju

 • 22. 
  Lampsonova matrica kontrole pristupa ima primenu kada je reč o:
  • A. 

   Autorizaciji

  • B. 

   Autentifikaciji

  • C. 

   Nijedno od ponuđenog

  • D. 

   Answer option 4

 • 23. 
  Postoje tri grupe korisnika: -Grupa A – bira lozinke od najmanje 6 karaktera, gde je  jedan neslovni -Grupa B – bira lozinke zasnovane na frazi -Grupa C – bira lozinke od osam  slučajnih karaktera Koja od ove tri grupe u smislu težine razbijanja njihovih lozinki izlazi kao  pobednik i zašto?
  • A. 

   Grupa B – zato što je verovatnoća razbijanja lozinke oko 10 % i zato što se lozinke lako pamte

  • B. 

   Grupa A – zato što je verovatnoća razbijanja lozinke oko 10 % i zato što se lozinke lako pamte

  • C. 

   Grupa C – zato što je verovatnoća razbijanja lozinke oko 10 % i zato što se lozinke lako pamte

 • 24. 
  U slučaju napada na lozinke, napadač primenjuje sledeći uobičajeni redosled:
  • A. 

   Spoljašnji korisnik, običan korisnik, administrator

  • B. 

   Administrator, običan korisnik, spoljašnji korisnik

  • C. 

   Običan korisnik, spoljašnji korisnik, administrator

  • D. 

   Spoljašnji korisnik, administrator, običan korisnik

 • 25. 
  Pod pretpostavkom da se sistem zaključava nakon tri neuspešna ukucavanja lozinke i  ukoliko on ( sistem, korisnički nalog ) ostaje zaključan 5 minuta, otvara se mogućnost za  kakvu vrstu napada?
  • A. 

   DOS napadi

  • B. 

   Prekoračenje bafera

  • C. 

   Sniffing

  • D. 

   Klopke

Back to Top Back to top