Operasi Tambah Ruangan Sahaja

6 Soalan | Total Attempts: 67

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Operasi Tambah Ruangan Sahaja

1.         Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2.         Jawab semua soalan. 3.         Jawab dengan menandakan petak jawapan yang betul. 4.         Bagi satu soalan tandakan satu ruangan sahaja.  


Questions and Answers
 • 1. 
  8 + 271 = 
  • A. 

   259

  • B. 

   263

  • C. 

   279

  • D. 

   297

 • 2. 
  8000 + 20 + 700 + 5 =
  • A. 

   8527

  • B. 

   8572

  • C. 

   8725

  • D. 

   8752

 • 3. 
  14 + 25
  • A. 

   39

  • B. 

   45

  • C. 

   40

  • D. 

   50

 • 4. 
    300 + 396
  • A. 

   496

  • B. 

   596

  • C. 

   696

  • D. 

   796

 • 5. 
  Jumlah 4385  dan  700  ialah  
  • A. 

   5085

  • B. 

   5185

  • C. 

   5285

  • D. 

   5385

 • 6. 
  2852 + 148 + 1000 
  • A. 

   3000

  • B. 

   4000

  • C. 

   5000

  • D. 

   6000

Back to Top Back to top