I Oblast: Predmet I Metode Psihologije

21 vpraanj | Total Attempts: 451

SettingsSettingsSettings
Please wait...
I Oblast: Predmet I Metode Psihologije

Za preslisavanje


Questions and Answers
 • 1. 
  Psihologija izučava psihičke procese koji mogu biti: kognitivni; emocionalni i
  • A. 

   Intelektualni

  • B. 

   Perceptivni

  • C. 

   Afektivni

  • D. 

   Voljni

  • E. 

   Ništa od navedenog

  • F. 

   Sve navedeno

 • 2. 
  Dva teorijska zadatka psihologije su: pre svega opis psihičkih pojava, ali i njihovo     
 • 3. 
  Psihologija je empirijska nauka zato što
  • A. 

   Ima metode istraživanja

  • B. 

   Ima određen predmet proučavanja

  • C. 

   Ima određen odnos sa drugim naučnim disciplinama

  • D. 

   Prikuplja i proverava činjenice.

  • E. 

   Ništa od navedenog

  • F. 

   Sve navedeno

 • 4. 
  Eksperiment je najvažnija tehnika za prikupljanje podataka u psihološkoj nauci. 
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 5. 
  Variranje nezavisne varijable u eksperimentu zavisi od psihologa koji izvodi eksperiment.  
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 6. 
  Šta od sledećeg nije objektivni podatak?
  • A. 

   Izraz lica

  • B. 

   Promene u krvotoku

  • C. 

   Rukopis

  • D. 

   Promene krvnog pritiska

  • E. 

   Sve su ovo objektivni podaci

  • F. 

   Nista od navedenog

  • G. 

   Sve od navedenog

 • 7. 
  Pronađite uljeza:
  • A. 

   Upitnik

  • B. 

   Test znanja

  • C. 

   Anketa

  • D. 

   Studija slučaja

  • E. 

   Intervju

 • 8. 
  Ako testom ispitujemo koliko puta možemo da udarimo loptom u zid u roku od 5 minuta, onda se radi o testu senzornih sposobnosti
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 9. 
  Opšta psihologija razlikuje se od psihologije ličnosti po tome što se bavi
  • A. 

   Normalnim ljudima

  • B. 

   Odraslim ljudima

  • C. 

   Razvojem psihičkih procesa

  • D. 

   Pojedinačnim psihičkim procesima

  • E. 

   Ništa od ponuđenog

  • F. 

   Sve od navedenog

 • 10. 
  Koja osobina eksperimenta omogućava istraživaču da utvrdi uzročnu vezu među pojavama:
  • A. 

   Određen je predmet i cilj istraživanja

  • B. 

   Variraju se uslovi javljanja ispitivane pojave

  • C. 

   Ispitanici znaju da učestvuju u eksperimentu

  • D. 

   Prati se sve što je važno za pojavu

  • E. 

   Kontrolišu se uslovi u kojima se javlja ispitivana pojava

  • F. 

   Sve od navedenog

  • G. 

   Nista od navedenog

 • 11. 
             Tri osnovne vrste testa koja se koriste u psihologiji su: testovi inteligencije, testovi znanja i testovi ličnosti.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 12. 
  Šta od sledećeg nije cilj psihologije:
  • A. 

   Opis

  • B. 

   Predviđanje

  • C. 

   Manipulacija

  • D. 

   Kontrola

 • 13. 
  Najveća prednost prirodnog posmatranja je da se iz njega mogu izvesti zaključci vezani za uzročno-posledične odnose onoga što smo posmatrali.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 14. 
  Psiholog želi da ispita učeničku pažnju pre i posle ručka. Prvo što je uradio podelio je učenike u dve grupe. Jedna grupa učenika u 11 sati pre podne, pre ručka, slušala je predavanje o globalnom zagrevanju planete i posle tog predavanja radila je test znanja o toj temi. Druga grupa učenika slušala je isto predavanje u 13 časova, odmah posle ručka, i posle predavanja radila isti test znanja. Psiholog će da koristi broj poena na testu znanja da bi mogao da dođe do odgovora na pitanje kakva je učenička pažnja. Šta je ovde nezavisna varijabla, a šta zavisna varijabla?
  • A. 

   Učenici; zadatak koji su grupe imale

  • B. 

   Doba dana; broj poena na testu

  • C. 

   Zadatak koji su grupe imale; učenici

  • D. 

   Poeni na testu; doba dana

 • 15. 
  Aktivnosti vezane za opisivanje, objašnjavanje, predviđanje ponašanja i psihičkih procesa su                     psihologije.
  • A. 

   Razlozi postojanja

  • B. 

   Perspektive

  • C. 

   Metode

  • D. 

   Ciljevi

 • 16. 
  Ako naučnica – istraživač provodi vreme gledajući dečje ponašanje na igralištu, tada ona vrši
 • 17. 
  Šta od sledećeg najbolje definiše nauku?
  • A. 

   Predmet izučavanja

  • B. 

   Prethodno postavljeni ciljevi

  • C. 

   Metode koje koristi da bi došla do informacija

  • D. 

   Vrsta pitanja koja postavlja

  • E. 

   Sve od navedenog

  • F. 

   Nista od navedenog

 • 18. 
  Šta od sledećeg psiholozi ne smeju da rade?
  • A. 

   Da se bave psihoterapijom

  • B. 

   Da prepisuju lekove

  • C. 

   Da izvode eksperimente na ljudima

  • D. 

   Da rade u bolnici

  • E. 

   Sve od navedenog

  • F. 

   Nista od navedenog

 • 19. 
  Koju metodu istraživanja je najbolje primeniti ako želimo da ispitamo polne razlike u ponašanju dece predškolskog uzrasta?
 • 20. 
  Kako se zove osnivač naučne psihologije
Back to Top Back to top