ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ 247 สายัณห์ สว. สวนยาง + เด่นน่าออกสอบ

10 | Total Attempts: 99

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ 247 สายัณห์ สว. สวนยาง + เด่นน่าออกสอบ

 ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้  ชุด 247 สายัณห์ สว. สวนยาง + เด่นน่าออกสอบ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   ชื่อเกิด สายัณห์ สัญญา
  • A. 

   สายัณห์ สัญญา

  • B. 

   สายัณห์ ดีเสมอ

  • C. 

   สัญญา สาสัณห์

  • D. 

   ดีเสมอ สัญญา

 • 2. 
   ฉายา สายัณห์ สัญญา
  • A. 

   แหบมหาเสน่ห์

  • B. 

   แหบมหาชน

  • C. 

   สายัณห์คนเดิม

  • D. 

   สายัณห์มหาชน

 • 3. 
  สายัณห์ สัญญา เป็นชาวจังหวัดใด
  • A. 

   กรุงเทพฯ

  • B. 

   สุพรรณบุรี

  • C. 

   นครยานก

  • D. 

   กาญจนบุรี

 • 4. 
  สายัณห์ สัญญา เกิด 31 มกราคม พ.ศ. 2496 เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ รวมอายุกี่ปี
  • A. 

   59

  • B. 

   60

  • C. 

   61

  • D. 

   62

 • 5. 
  สายัณห์ สัญญา เป็นนัร้องเพลงแนวใด
  • A. 

   ลูกกรุง

  • B. 

   ลูกทุ่ง

  • C. 

   สตริง

  • D. 

   สากล

 • 6. 
  ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 สมาชิกวุฒิสภา (สว.) มีกี่คน
  • A. 

   76

  • B. 

   74

  • C. 

   150

  • D. 

   151

 • 7. 
  ร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญ  ฉบับที่ ....... พ.ศ....... สว.จะมีกี่คน
  • A. 

   150

  • B. 

   151

  • C. 

   200

  • D. 

   201

 • 8. 
  ร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญ  สว.ที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกจะมีกี่คน
  • A. 

   76

  • B. 

   77

  • C. 

   200

  • D. 

   201

 • 9. 
  การเยียวยาชาวสวนยางจากรัฐบาลด้านปัจจัยการผลิตจำนวนกี่บาทต่อไร่
  • A. 

   1,265

  • B. 

   2,556

  • C. 

   2,520

  • D. 

   20,25

 • 10. 
  ประธานาธิบดีซีเลีย
  • A. 

   บาชาร์ อัล-อัสซาด

  • B. 

   ฮอสนีย์ มูบาลัค

  • C. 

   มิตต์ รอมนีย์

  • D. 

   เฮโฮมาร์ บีไนย์

Back to Top Back to top