Rle PrØve 2. Oktober

31 Sprsml | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Rle Prve 2. Oktober

Questions and Answers
 • 1. 
  Kvar oppstod Hinduismen?
  • A. 

   Pakistan

  • B. 

   India

  • C. 

   Indonesia

  • D. 

   Bangladesh

 • 2. 
  Kva betyr hindu?
  • A. 

   Ein som trur på Brahman

  • B. 

   Ein som bur i India

  • C. 

   Ein som høyrer til Hinduismen

 • 3. 
  Kven grunnlagde Hinduismen?
  • A. 

   Brahma

  • B. 

   Ingen.

  • C. 

   Vishnu

  • D. 

   Muhammed

 • 4. 
  Kva er sanskrit?
  • A. 

   Den lengste teksten i Hinduismen

  • B. 

   Det heilage språket

  • C. 

   Eit fellesnamn for alle gudane

  • D. 

   Dharma, Samsara, Karma og Moksha

 • 5. 
  Korleis helser borna på dei eldste i familien?
  • A. 

   Dei tar på føtna deira

  • B. 

   Dei tek dei i hånda

  • C. 

   Dei ber ein bøn foran dei

  • D. 

   Dei gjer det på Vishana-måten

 • 6. 
  Kor mange et ikkje kjøt i det heile tatt?
  • A. 

   70 %

  • B. 

   50 %

  • C. 

   30 %

  • D. 

   90 %

 • 7. 
  Kva er det heilage dyret i Hinduismen?
  • A. 

   Kyra

  • B. 

   Elefanten

  • C. 

   Dei har ikkje eit heilagt dyr.

 • 8. 
  Kastesystemet er sterkast i byane.
  • A. 

   Sant

  • B. 

   Usant

 • 9. 
  Kven er den øverste guden?
 • 10. 
  Kva vil det seie at det er mange gudar som er ein gud?
  • A. 

   Alle henger i saman som Gud, Jesus og Den Heilage Ande.

  • B. 

   Alle er uttrykk for Brahman.

 • 11. 
  Kva er den helligaste byen i India?
 • 12. 
  Kva går i gjennom Varanasi?
 • 13. 
  Korleis ritual blir utført oftast?
 • 14. 
  Kva skjer eigentleg under Pudsja?
  • A. 

   Gudane blir invitert som gjester.

  • B. 

   Dei prøver å få fred frå gudane.

  • C. 

   Dei tenkjer på alle dei som dei har mista.

 • 15. 
  Kva er divali? (1 ord)
 • 16. 
  Kven av desse er viktige skrifter? (2 stk.)
  • A. 

   Mahabharata

  • B. 

   Ajurveda

  • C. 

   Samaveda

  • D. 

   Ramayana

  • E. 

   Rigveda

  • F. 

   Atharvaveda

 • 17. 
  Kvifor var desse to så populære?
  • A. 

   Dei har viktig bodskap

  • B. 

   Det er spennande forteljingar

  • C. 

   Det er dei eldste skriftene

 • 18. 
  Kva/kven er verdenssjelen?
 • 19. 
  Kven er skaparen?
 • 20. 
  Kven er oppretthaldaren?
 • 21. 
  Kven er øydeleggjaren?
 • 22. 
  Prøv å seie så mange gudar som du kan :)
 • 23. 
  Tempelet er...
  • A. 

   Forsamlingshus

  • B. 

   Bustad for gudane

 • 24. 
  Arkitekturen i tempela er basert på forholdet til tre ting.
  • A. 

   Menneska

  • B. 

   Gudane

  • C. 

   Dharma

  • D. 

   Samsara

  • E. 

   Moksha

  • F. 

   Det Guddomelege

  • G. 

   Karma

  • H. 

   Brahman

 • 25. 
  Kva viser eigenskapane til gudane?
  • A. 

   Brahman

  • B. 

   Kjenneteikn

  • C. 

   Mhabharata

Back to Top Back to top