Kap 7 år 7 Statistik Quiz

6 Questions | Total Attempts: 203

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kap 7 r 7 Statistik Quiz

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.


Questions and Answers
 • 1. 
  Para ihop bild 1,2 och 3 med A-Linjediagram, B-Tabell, C-Cirkeldiagram
  • A. 

   A-1, B-2, C-3

  • B. 

   A-2, B-1, C-3

  • C. 

   A-3, B-2, C-1

  • D. 

   A-3, B-1, C-2

 • 2. 
  Bilden visar ett....?
  • A. 

   Stapeldiagram

  • B. 

   Stolpdiagram

  • C. 

   Cirkeldiagram

  • D. 

   Linjediagram

 • 3. 
  Medianen av talen 1,3,4,8 och 9 är....?
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   25

 • 4. 
  Medelvärdet av 2,4 och 9 är...?
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   15

Back to Top Back to top