Kap 2 år 8 Geometri

15 Questions | Total Attempts: 392

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kap 2 r 8 Geometri

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vilken av figurerna A till C är en rektangel? en rektangel?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 2. 
  Hur stor är figurens area?
  • A. 

   18 cm

  • B. 

   12 

  • C. 

   24 

  • D. 

   192 

 • 3. 
  3 personer skulle beräkna arean av en pizzabit. Har någon räknat rätt?
  • A. 

   Marcin

  • B. 

   Stefan

  • C. 

   Hanna

  • D. 

   Alla har räknat rätt

  • E. 

   Ingen har räknat rätt

 • 4. 
  Om man multiplicerar cirkelns diameter med pi så får man cirkelns area?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Om man multiplicerar cirkelns diameter med pi så får man cirkelns area?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Om omkretsen på en cirkel ökar så ökar också arean?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  En cirkel med radien 1 har arean pi?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Två cirklar med samma omkrets kan ha olika areor?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Om radien fördubblas vad händer med arean? Nedan har du en bild som ger dig lite möjlighet att motivera ditt svar.
  • A. 

   Dubbelt så stor area

  • B. 

   Tre gånger så stor area

  • C. 

   Fyra gånger så stor area

  • D. 

   Åtta gånger så stor area

 • 10. 
  Arean av framsidan på din mattebok är ungefär 500. Det kan också skrivas som.....
  • A. 

   5

  • B. 

   5

  • C. 

   50

 • 11. 
  Beräkna begränsningsytan för en kub med sidan 3 cm  .
  • A. 

   9 cm2

  • B. 

   18 cm2

  • C. 

   27 cm3

  • D. 

   54 cm2

 • 12. 
  Om du ska beräkna begränsningsarean för en konservburk så använder du att figuren består av:
  • A. 

   Två cirklar+ en cylinder

  • B. 

   Två cirklar+ en rektangel

  • C. 

   En cirkel+en cylinder

  • D. 

   En cirkel+ en låda

 • 13. 
  När man stöter kula så området där man kastar medelpunktsvinkeln 40 grader. Eva kast med kula blir 15 meter. Hur stor är cirkelsektorns area?*
  • A. 

   Ca 707 m2

  • B. 

   Ca 11 m2

  • C. 

   Ca 78 m2

  • D. 

   Ca 254 340 m2

 • 14. 
  Beräkna arean i figuren nedan:
  • A. 

   Ca 2900 mm2

  • B. 

   Ca 3400 mm2

  • C. 

   Ca 5800 mm2

  • D. 

   Ca 103 000 mm2

 • 15. 
  Danmark har en yta på 43 094 km2 och 5,2 miljoner invånare. Beräkna befolkningstätheten.
  • A. 

   0,000120666

  • B. 

   121

  • C. 

   8287

  • D. 

   224088

Back to Top Back to top