K1 Eksamenssæt Marts 2013

100 Questions | Total Attempts: 68

SettingsSettingsSettings
Please wait...
K1 Eksamensst Marts 2013

Questions and Answers
 • 1. 
  En 75 årig mand kontakter den praktiserende læge for en almindelig helbredsundersøgelse. Han føler sig rask. Der tages et EKG, frekvensen er ca. 65 slag/minut, hvad er den mest korrekte EKG-diagnose?  
  • A. 

   Atrieflimren med 3:1 AV overledning

  • B. 

   Sinusrytme

  • C. 

   Atrieflagren med 4:1 AV overledning

  • D. 

   Atrieflagren med 2:1 AV overledning

  • E. 

   Atrieflimren med 4:1 AV overledning

 • 2. 
  En 55 årig mand indlægges i modtageafdelingen med diskret åndenød. Ud fra anamnesen er din arbejdshypotese en mindre lungeemboli uden hæmodynamisk påvirkning. Du udreder patienten med de relevante undersøgelser og hvilket af følgende udsagn dækker mest korrekt dine undersøgelsesresultater?
  • A. 

   Normalt blodtryk

  • B. 

   Normal puls

  • C. 

   Normal ekkokardiografi

  • D. 

   Normale koronarmarkører

  • E. 

   Alle ovennævnte er normale

 • 3. 
  Du er læge på kirurgisk afdeling og ser tilfældigt dette EKG. Hvad er den mest korrekte EKG-diagnose?
  • A. 

   Brugada type 1 EKG

  • B. 

   2. grads AV-blok, Mobitz type 1

  • C. 

   3. grads AV-blok

  • D. 

   2.grads AV-blok, Mobitz type 2

  • E. 

   Sinusarrest

 • 4. 
  En 65 årig mand, tidligere ryger, er nyligt udredt i København og han kan oplyse at der er påvist neoplasma malignum. Nu indlægges han med åndenød og røntgen af thorax viser teltformet forstørret hjerte. Røntgen af thorax giver med størst sandsynlighed mistanke om?
  • A. 

   Infektiøs endokarditis.

  • B. 

   Hypertrofisk kardiomyopati.

  • C. 

   Perikardieeksudat

  • D. 

   Lungemetastaser

  • E. 

   Venstresidige costa frakturer

 • 5. 
  Fra lægeambulancen får du fremsendt dette ekg fra en 70-årig mand med brystsmerter. Hvad er den mest korrekte diagnose?
  • A. 

   Transmuralt AMI i forvæggen

  • B. 

   3. grads AV-blok Mobitz type II

  • C. 

   Hurtig, ikke-frekvensreguleret atrieflimren

  • D. 

   Sinusrytme med venstresidig grenblokskonfiguration (RBBB)

  • E. 

   Transmuralt AMI i bagvæggen

 • 6. 
  En svensk 32-årig kvinde med flere bevidsthedstab ledsaget af kramper er for 5 måneder siden sat i anti-epileptisk behandling. Hun får et nyt anfald. EKG efter anfald viser sinusrytme med frekvens 59 slag/minut og QTc-interval på 530 milli-sekunder (ms). Der er ved indlæggelsen en ekkokardiografi med moderat dilatation af højre ventrikel. Hvad er den mest sandsynlige årsag til anfaldene?
  • A. 

   Brugada Syndrom

  • B. 

   Transitorisk cerebral iskæmi (TCI)

  • C. 

   L angt PQ Syndrom

  • D. 

   Grand mal epilepsi

  • E. 

   L angt QT Syndrom

 • 7. 
  Du tilkaldes til kardiologisk afdeling, en af dagens PCI patienter (PCI på LAD) er faldet om på toilettet og personalet kæmper med at låse døren op. Du ser efterfølgende nedenstående telemetriudskrift. Hvad er den mest korrekte beskrivelse af hjerterytmen ved hele denne telemetriudskrift fra start til slut. (Et kort interval er farvet gråt, dette interval er fremhævet i feltet nedenfor)?
  • A. 

   Bradycardi udløst non-sustainened ventrikulær takykardi

  • B. 

   Sinusrytme, ekstrasystole, ventrikulær takykardi, og ventrikelflimmer

  • C. 

   . Sinusrytme og multiple ventrikulære ekstrasystoler

  • D. 

   Sinusrytme og torsade de pointes ventrikulær takykardi (TDP)

  • E. 

   . Atrieflimren med grenblok (aberration)

 • 8. 
  En 37 årig mand får ved udredning for to besvimelser konstateret hypertrofisk kardiomyopati. Hvilket udsagn er mest korrekt?
  • A. 

   Der skal ikke tilbydes familieudredning

  • B. 

   Der skal tilbydes familieudredning

  • C. 

   Han kan uden risiko fortsætte med elite sport (mountainbike cykling)

  • D. 

   Sygdommen er ikke arvelig

  • E. 

   Sygdommen involverer overvejende højre atrium og højre ventrikel

 • 9. 
  Hvad er den mest korrekte EKG-diagnose?
  • A. 

   Brugada type 2 EKG

  • B. 

   Højresidigt grenblok (RBBB)

  • C. 

   Kombineret højresidigt og vestresidigt grenblok (RLBBB)

  • D. 

   Venstresidigt grenblok (LBBB)

  • E. 

   Ventrikelstyret atriepacing

 • 10. 
  En ung mand på 30 år får konstateret Arytmogen Højre Ventrikel Kardiomyopati (ARVC). Hans ekkokardiografi viser med størst sandsynlighed?
  • A. 

   Udtynding af venstre ventrikels væg, dilatation af venstre ventrikel, aneurysme dannelse apikalt i venstre ventrikel, dyssynkron kontraktion af venstre ventrikel og let mitralinsufficiens

  • B. 

   Global udtynding af højre og venstre ventrikels væg, dilatation af højre og venstre ventrikel, neurysme dannelse apikalt i højre og venstre ventrikel, dyssynkron kontraktion af højre og venstre ventrikel, let tricuspidalinsufficiens og let mitralinsufficiens.

  • C. 

   Udtynding af højre ventrikels væg, dilatation af højre ventrikel, aneurysme dannelse apikalt i højre ventrikel, dyssynkron kontraktion af højre ventrikel og let tricuspidalinsufficiens.

  • D. 

   Stenose af tricuspidalklappe

  • E. 

   Hypertrofi af højre ventrikels væg, hyperdynamisk kontraktion højre ventrikel, og let pulmonalstenose

 • 11. 
  Hvilken af følgende sygdomme hos en 35 årig mand med lipotymi (besvimmelse) behandles normalt aldrig med implantation af ICD?
  • A. 

   Brugada Syndrom

  • B. 

   Hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati

  • C. 

   Langt QT Syndrom

  • D. 

   Wolff Parkinson White (WPW)

  • E. 

   Arytmogen Højre Ventrikel Kardiomyopati (ARVC)

 • 12. 
  En 73-årig mand indlægges på mistanke om akut koronart syndrom (AKS). Hvilket af nedenstående svar er den mest korrekte hjerterytme-diagnose ved denne telemetriudskrift hos patienten, (Et kort interval er farvet gråt, dette interval er fremhævet i feltet nedenfor)?
  • A. 

   Intermitterende sinoatrielt blok

  • B. 

   Intermitterende 3. grads AV-blok

  • C. 

   Intermitterende transmuralt antero-septalt AMI

  • D. 

   2. grads AV-blok, Mobitz type 1

  • E. 

   . Q-tak med tidligere AMI

 • 13. 
  Du er læge i synkopeklinikken på Universitetshospitalet og har ansvar for udredning af alle typer af besvimmelser. Hvilken enhed kan med fordel implanteres under huden ved alvorlige, sjældne uafklarede synkoper (besvimmelser)?
  • A. 

   Empella

  • B. 

   Reveal-enhed

  • C. 

   Holtermonitor

  • D. 

   R- tester

  • E. 

   Temporær ICD

 • 14. 
  En 27 årig mand kommer til ambulant udredning for hjertebanken. Du tager et EKG. Hvad er den mest korrekte EKGdiagnose?
  • A. 

   Transmuralt anteriort AMI

  • B. 

   2. grads AV-blok, Mobitz type 2

  • C. 

   Sinusrytme med WPW-syndrom

  • D. 

   Sin usrytme med koronare T-takker pga. AMI

  • E. 

   Transmuralt inferiort AMI

 • 15. 
  72 årig kvinde indlægges med åndenød og påskyndet hjerteaktion. Du tager et EKG. Hvad er den mest korrekte EKG diagnose?
  • A. 

   Accellereret nodal rytme og spredte ekstrasystoler

  • B. 

   Sinustakykardi og spredte ekstrasystoler

  • C. 

   Atrieflimren og spredte ekstrasystoler

  • D. 

   Atrieflagren og spredte ekstrasystoler

  • E. 

   3. grads AV-blok

 • 16. 
  Du modtager en midaldrende patient som lige er kommet hjem fra en rejse med fly til Asien. Patienten har udviklet betydelig åndenød. Du mistænker lungeemboli og inden diagnosen er afklaret vælger du mest korrekt at påbegynde behandling med?
  • A. 

   Marevan

  • B. 

   Magnyl og Brilique (Ticagrelor)

  • C. 

   Lavmolekylært Heparin

  • D. 

   Magnyl og Plavix (Clopidogrel)

  • E. 

   Magnyl og Persantin Retard (Dipyridamol)

 • 17. 
  Du er med i arbejdsgruppen vedrørende arvelige hjertesygdomme. Du er ved at skrive almen afsnittet i en rapport om arvelige hjertesygdomme. Lige nu skriver du afsnittet om Sudden Cardiac Death (Pludselig uventet hjertedød). Hvad er den hyppigste årsag i befolkningen til Sudden Cardiac Death (SCD)?
  • A. 

   Lungeemboli

  • B. 

   Medikamentel intoksikation

  • C. 

   Iskæmisk Kardiomyopati

  • D. 

   Ulykkestilfælde

  • E. 

   Hyperkalæmi

 • 18. 
  En 82 årig tidligere landmand kontakter egen læge med henblik på fornyelse af kørekort. Han har været lidt svimmel det sidste halve år, specielt ved stillingsskift. Du tager et EKG. Hvad er den mest korrekte EKG-diagnose?
  • A. 

   Sinusbradykardi

  • B. 

   Atrieflagren med 2:1 AV overledning

  • C. 

   3. grads AV-blok

  • D. 

   2. grads AV-blok, Mobitz type II

  • E. 

   2. grads AV-blok, Mobitz type I

 • 19. 
  Hvilket symptom/fund er ikke typisk ved endokarditis?
  • A. 

   Febrilia

  • B. 

   Mislyd

  • C. 

   Stenokardi

  • D. 

   Septiske embolier

  • E. 

   Splinters

 • 20. 
  Hvilket udsagn om sekundær profylaktisk ICD-behandling er mest korrekt?
  • A. 

   Indiceret ved non-sustained VT mindre end 48 timer efter PCI behandlet ST-elevations AMI

  • B. 

   Indiceret ved synkope i forbindelse med tilttable test

  • C. 

   Indiceret ved raskt individ i en familie med langt QT syndrom

  • D. 

   Indiceret ved hjertestop pga. ventrikelflimren

  • E. 

   Indiceret ved hjertestop pga. Wolff Parkinson White med pseudoventrikulær takykardi

 • 21. 
  En 19 årig elite-svømmer (Team Danmark) indlægges med respirationssynkrone brystsmerter. EKG viser ST-elevationer med hængekøje-konfiguration. Hvilken tilstand er mest sandsynlig?
  • A. 

   Subendokardiel iskæmi af myokardiet

  • B. 

   Perikardit

  • C. 

   Atrieflimren med samtidig venstresidig grenblokskonfiguration

  • D. 

   Brugada Syndrom

  • E. 

   ST-elevations AMI

 • 22. 
  Hvor lang tid tager det før et akut myokardieinfarkt heler op med fibrose?
  • A. 

   En uge

  • B. 

   To uger

  • C. 

   Tre uger

  • D. 

   Fire uger

  • E. 

   Seks uger

 • 23. 
  Tidligere rask mand på 44 år indlægges med retrosternale brystsmerter gennem 1½ time. Du tager er et EKG. Hvad er den mest korrekte diagnose?
  • A. 

   Antero-septalt ST-elevations AMI

  • B. 

   Perikarditis

  • C. 

   Infero-lateralt non-ST-elevations AMI

  • D. 

   Infero-lateralt ST-elevations AMI

  • E. 

   Brugada type 2 EKG (Saddle back konfiguration)

 • 24. 
  Hvilket udsagn er mest korrekt ved pludselig uventet død?  
  • A. 

   Der skal findes en dødsårsag før begravelse kan finde sted

  • B. 

   Afdødes egen læge skal altid udstede dødsattesten

  • C. 

   Dødsfaldet skal anmeldes til nærmeste hospital

  • D. 

   Dødsfaldet skal anmeldes til politiet

  • E. 

   Der skal altid foretages enten en retslægelig eller en hospitalsobduktion

 • 25. 
  Hvilken af følgende sygdomme opfattes ikke som værende en aterotrombotisk sygdom? 
  • A. 

   Amaurosis Fugax

  • B. 

   Claudicatio intermittens

  • C. 

   Lungeemboli

  • D. 

   Transitorisk cerebral iskæmi

  • E. 

   Akut myokardieinfarkt

Back to Top Back to top