Test Za II Oblast: Organske Osnove Psihickog Zivota

12 Questions | Total Attempts: 424

SettingsSettingsSettings
Test Za II Oblast: Organske Osnove Psihickog Zivota - Quiz

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 
  Gde počinje proces saznavanja sveta oko nas?
  • A. 

   U mozgu

  • B. 

   U čulima

  • C. 

   U senzitivnim nervima

  • D. 

   U korteksu

  • E. 

   Ništa od ponuđenog

  • F. 

   Sve od navedenog

 • 2. 
  Najduži deo neurona je      
 • 3. 
  Nervni procesi u mozgu uvek se svesno doživljavaju
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 4. 
  I kod muškarca se izlučuje mala količina ženskih hormona.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 5. 
  Sinapsa je pukotina između aksona dva neurona
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 6. 
  Zaokruži šta od sledećeg može da se odvija, a da korteks nije uključen
  • A. 

   Govor

  • B. 

   čulni doživljaji

  • C. 

   Kreativnost

  • D. 

   Rad srca

  • E. 

   Pravljenje planova za budućnost

  • F. 

   Pokret pisanja slova

 • 7. 
  Žlezde sa unutrašnjim lučenjem luče svoje hemijske sastojke u pojedine delove tela
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 8. 
  Nakon pada sa konja osoba ne može da pomera noge. Između kojih delova nervnoga sistema više nema komunikacije
  • A. 

   Zadnjeg i prednjeg mozga

  • B. 

   Leve i desne hemisfere

  • C. 

   Moždanog stabla i prednjeg mozga

  • D. 

   Kičmene moždine i mozga

  • E. 

   Sve od navedenog

  • F. 

   Nista od navedenog

 • 9. 
  Kakva je razlika između neurotransmitera i hormona
 • 10. 
  Zašto se za nervni sistem kaže da je komunikacioni
Back to Top Back to top