Soalan Pengukuhan Topik 3 :Zaman Pertengahan (Abbasiyyah)

9 Questions | Total Attempts: 74

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soalan Pengukuhan Topik 3 :Zaman Pertengahan (Abbasiyyah)

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 
  Nama kerajaan Abbasiyyah bersempena dengan pengasas kerajaan Abbasiyyah yang bernama Muawiyah Ibn Sufyan
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Pilih pernyataan yang BENAR berkaitan Jabatan-Jabatan Kerajaan yang wujud pada zaman Abbasiyyah.
  • A. 

   Jabatan Percukaian dilengkapkan dengan Unit Perisikan Negara.

  • B. 

   Ketua Turus Angkatan Tentera bertanggungjawab sebagai penasihat Khalifah.

  • C. 

   Di antara fungsi Dewan Kharaj ialah melantik pegawai pemungut cukai.

  • D. 

   Pembayaran gaji dan kenaikan pangkat tentera di uruskan oleh gabenor.

 • 3. 
  _______________ memainkan peranan penting dalam memperkembangkan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyyah. Ia berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penterjemahan dan institusi pengajian tinggi di Baghdad.
 • 4. 
  Kerajaan Abbasiyyah memberi peluang kepada golongan Parsi untuk memegang jawatan-jawatan penting seperti menteri dan gabenor
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Di antara berikut, yang manakah merujuk kepada pernyataan yang SALAH berkaitan faktor-faktor kejatuhan Abbasiyyah.
  • A. 

   Serangan tentera Monggol yang dipimpin oleh Hulagu Khan di Kota Mekah.

  • B. 

   Perlantikan khalifah yang menggunakan sistem syura.

  • C. 

   Jawatan-jawatan penting pada zaman Abbasiyyah di pegang oleh keturunan Arab.

  • D. 

   Sumber dana kewangan yang tersimpan di dalam Baitulmal merosot.

 • 6. 
  Sebutkan SATU perbezaan corak pentadbiran kerajaan Umaiyyah dan Abbasiyyah. 
 • 7. 
  Sebutkan SATU pengajaran yang anda perolehi daripada topik Kegemilangan dan Kemunduran Kerajaan Abbasiyyah.
 • 8. 
  Berikan pandangan anda berkaitan ciri-ciri individu yang layak menjadi khalifah.
 • 9. 
  Sila layari link ini http://www.youtube.com/watch?v=5A83-0xjBQY. Berdasarkan video yang anda telah tonton, Berikan pandangan anda.
Back to Top Back to top