Quiz Ramadhan

15 Questions | Total Attempts: 2411

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Quiz Ramadhan

Quiz ini dipersembahkan untuk semua kalangan


Questions and Answers
 • 1. 
  Puasa merupakan slah satu rukun islam yang ke-?
  • A. 

   Ke-3

  • B. 

   Ke-2

  • C. 

   Ke-4

  • D. 

   Ke-5

 • 2. 
  Dalam Surat apa dan ayat berapa yang menerangkan tentang puasa Ramadhan?
  • A. 

   QS. Albaqarah 180

  • B. 

   QS. Albaqarah 183

  • C. 

   QS. Albaqarah 182

  • D. 

   QS. Albaqarah 185

 • 3. 
  Pada tanggal berapa Alqur'an di turunkan?
  • A. 

   17 Ramadhan

  • B. 

   18 Ramadhan

  • C. 

   19 Ramadhan

  • D. 

   15 Ramadhan

 • 4. 
  Menahan dari makan dan minum dan hal-hal lain yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari yang disertai niat disebut?
  • A. 

   Diet

  • B. 

   Saur

  • C. 

   Shalat

  • D. 

   Puasa

 • 5. 
  Suatu malam lebih dari 1000 bulan disebut yang barada di bulan ramadhan disebut?
  • A. 

   Lailatul nisfu

  • B. 

   Lailatul Qadr

  • C. 

   Nuzulul Qur'an

  • D. 

   Tarawih

 • 6. 
  Shalat sunat yang dilakukan setelah ba'da isya selama bulan ramadhan?
  • A. 

   Sahalat Isya

  • B. 

   Shalat Tahajud

  • C. 

   Shalat Tarawih

  • D. 

   Shalat Malam

 • 7. 
  Apa Slogan dari blognya Nurhasanblogger.blogspot.com?
  • A. 

   Berbagi-bagi

  • B. 

   Bersama-sama

  • C. 

   Blogger Indonesia

  • D. 

   Saling berbagi bersama

 • 8. 
  Selama bulan ramadhan selain melaksanakan puasa kita juga diwajibkan membyara Zakat yang merupakan rukun islam ke-?
  • A. 

   Ke-4

  • B. 

   Ke-5

  • C. 

   Ke-2

  • D. 

   Ke-1

 • 9. 
  Menapkahkan sebagian harta kita untuk kita bagikan kepada yang berhak menerimanya yang dilakukan dibulan ramadhan disebut?
  • A. 

   Zakat Fitrah

  • B. 

   Sedekah

  • C. 

   Amal

  • D. 

   Hadiah

 • 10. 
  Dibawah ini adalah Rasul-rasul ulul'azmi,Kecuali?
  • A. 

   Isa

  • B. 

   Nun

  • C. 

   Musa

  • D. 

   Adam

 • 11. 
  Kalam Allah yang dimukzizatkan kepada nabi Muhammad SAW oleh Allah adalah?
  • A. 

   Alqur'an

  • B. 

   Alkoran

  • C. 

   Injil

  • D. 

   Taurat

 • 12. 
  Perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari masjidil harram ke masjidil aqsho hingga ke sidratul muntaha disebut?
  • A. 

   Lailatul Qadr

  • B. 

   Maulid Nabi

  • C. 

   Isra Mi'raj

  • D. 

   Ziarah

 • 13. 
  Surat yang pertama kali diturunkan Allah dalam alqur'an adalah?
  • A. 

   Al-Alaq

  • B. 

   An-Naas

  • C. 

   Iqra

  • D. 

   Al-ikhlas

 • 14. 
  Berapa jumlah seluruh Surat dalam Alqur'an?
  • A. 

   114

  • B. 

   113

  • C. 

   115

  • D. 

   116

 • 15. 
  Surat yang menerangkan tentang ke esaan Allah adalah?
  • A. 

   QS.Albaqarah

  • B. 

   Al-fatihah

  • C. 

   Al-ikhlas

  • D. 

   Al-ma'un

Back to Top Back to top