Trójkąty Prostokątne, Twierdzenie Pitagorasa

21 Pyta | Total Attempts: 222

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Trjkty Prostoktne, Twierdzenie Pitagorasa

Zadania testowe (pytania z jedną prawidłową odpowiedzią) dla klasy 2 gimnazjum, sprawdzające wiedzę z działu "Trójkąty prostokątne"


Questions and Answers
 • 1. 
  Długość przeciwprostokątnej narysowanego trójkąta wynosi:
  • A. 

   5

  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 2. 
  Jaką długość ma przeciwprostokątna narysowanego trójkąta?
  • A. 
  • B. 
  • C. 

   4

  • D. 
 • 3. 
  Długość odcinka a w narysowanym trójkącie wynosi:
  • A. 

   4

  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 4. 
  Jeden koniec 10 - metrowego sznurka umocowany jest na słupie na wysokości 7 m nad ziemią. Oszacuj, w jakiej największej odległości od słupa może dotknąć ziemi drugi koniec sznurka ?
  • A. 

   Około 3 m

  • B. 

   Około 5 m

  • C. 

   Około 6 m

  • D. 

   Około 7 m

 • 5. 
  Odcinek AB jest średnicą okręgu o promieniu 2, a BC jest cięciwą tego okręgu  i ma długość 1. Jaka jest długość odcinka AC ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 6. 
  W trójkącie ABC boki mają następujące długości: |AB| = , |AC| = 2, |BC| = 4. Wobec tego ten trójkąt:
  • A. 

   Ma kąt prosty o wierzchołku A

  • B. 

   Ma kąt prosty o wierzchołku B

  • C. 

   Ma kąt prosty o wierzchołku C

  • D. 

   Nie jest prostokątny

 • 7. 
  Jeden z boków prostokąta ma długość 2, przekątna ma długość 6. Długość drugiego boku prostokąta wynosi:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 8. 
  Trójkąt na rysunku ma pole:
  • A. 
  • B. 

   16

  • C. 

   22

  • D. 
 • 9. 
  Krótsze ramię trapezu prostokątnego ma 3 cm, podobnie, jak jego krótsza podstawa. Dłuższa podstawa ma 8 cm. Jaką długość ma dłuższe ramię tego trapezu?
  • A. 

   Około 6 cm

  • B. 

   4 cm

  • C. 

   8 cm

  • D. 

   Jest zbyt mało danych, aby odpowiedzieć na to pytanie

 • 10. 
  Type question here
  • A. 

   5 cm

  • B. 

   10 cm

  • C. 

   14 cm

  • D. 

   Jest zbyt mało danych, aby odpowiedzieć na to pytanie

 • 11. 
  Odległość między punktami A = (2,1) i B = (3,2) wynosi:
  • A. 
  • B. 
  • C. 

   3

  • D. 

   5

 • 12. 
  Dane są punkty: A = (2,1), B = (5,3), C = (5, -2), D = (5, -3), E = (-2, -1). Który z odcinków łączących te punkty ma długość ?
  • A. 

   AC

  • B. 

   AD

  • C. 

   AB

  • D. 

   AE

 • 13. 
  Punkt A ma współrzędne (3,2). Jakie współrzędne musi mieć punkt B, aby kwadrat o boku AB miał pole różne od 5?
  • A. 

   B = (5,3)

  • B. 

   B = (4,0)

  • C. 

   B = (1,5)

  • D. 

   B = (2,4)

 • 14. 
  Kwadrat o boku 15 cm ma przekątną długości:
  • A. 

   Około 10,5 cm

  • B. 

   Około 13 cm

  • C. 

   Około 21 cm

  • D. 

   Około 26 cm

 • 15. 
  Długość przekątnej kwadratu wynosi 5. Pole tego kwadratu wynosi:
  • A. 

   50

  • B. 

   12,5

  • C. 

   18,75

  • D. 

   6,25

 • 16. 
  Trójkąt równoboczny o boku  cm ma wysokość równą:
  • A. 

   3 cm

  • B. 

    cm

  • C. 

    cm

  • D. 

   9 cm

 • 17. 
  Trójkąt równoboczny o boku 1 cm ma pole równe:
  • A. 

   Około 43 

  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 18. 
  O ile procent przekątna kwadratu jest dłuższa od jego boku?
  • A. 

   O 45 %

  • B. 

   O około 41%

  • C. 

   O 50%

  • D. 

   O około 70%

 • 19. 
  Ile wynosi długość odcinka a?
  • A. 

   5

  • B. 

   2,5

  • C. 
  • D. 
 • 20. 
  Długość odcinka a wynosi:
  • A. 
  • B. 

   2,5

  • C. 
  • D. 
 • 21. 
  Wyciąg narciarski ma długość 1023 m. Różnica poziomów między stacją dolną a górną wynosi 497 m. Pod jakim kątem do poziomu wznosi się trasa wyciągu?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
Back to Top Back to top