Snelheid ALS Competitief Wapen

15 Vragen | Total Attempts: 71

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Snelheid ALS Competitief Wapen

Deze lijst met stellingen richt zich tot bedrijven uit de maakindustrie die willen werken aan het verkorten van hun doorlooptijden. Het invullen duurt ongeveer 3 minuten. De meeste bedrijven begrijpen dat snel reageren een belangrijk concurrentievoordeel oplevert. Er zijn echter nog veel misverstanden over doorlooptijdverkorting. Deze misverstanden staan doorlooptijdverkorting in de weg. De volgende lijst met 15 stellingen is interessant om de zienswijze binnen uw bedrijf af te toetsen aan de basisprincipes van doorlooptijdverkorting. Indien uw bedrijf handelt volgens de stelling, vink je "Ja" aan, anders kies je voor "Nee". Het gaat dus niet over wat uzelf denkt dat goed is, maar over hoe uw bedrijf in de praktijk handelt. Door het invullen van deze lijst leert u de valkuilen kennen en zal u ontdekken aan welke zaken u nog verder moet sleutelen. 


Questions and Answers
 • 1. 
  Om opdrachten snel buiten te krijgen, moeten we zorgen dat al onze machines en mensen altijd bezet zijn.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 2. 
  Om onze doorlooptijden te verbeteren, moeten we voornamelijk de efficiëntie van onze processen verbeteren.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 3. 
  We moeten de leverbetrouwbaarheid sterk benadrukken bij zowel de leveranciers als de eigen afdelingen om de doorlooptijd te verkorten.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 4. 
  Planningssystemen (bvb. Material Requirements Planning of Enterprise Resource Planning) leiden tot doorlooptijdverkorting.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 5. 
  We kunnen doorlooptijdverkorting realiseren door binnen elke afdeling verbeterteams op te zetten.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 6. 
  Het vragen van een hogere prijs voor snelle leveringen is een goede verkoopstrategie.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 7. 
  Door meerdere productontwikkelingen vroegtijdig op te starten, optimaliseren we het gebruik van de resources en zullen de nieuwe producten gemiddeld sneller klaar zijn.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 8. 
  Een goede productieplanning moet zorgen voor een vlekkeloze aansturing op de werkvloer.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 9. 
  Een bedrijfsbrede actie rond 5S (orde en netheid) is een goed startpunt voor het reduceren van de doorlooptijd.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 10. 
  Omsteltijden hebben een dermate grote impact op de doorlooptijd waardoor je dit op alle werkposten moet aanpakken.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 11. 
  Door een focus op kostenbeheersing kan je de meerkost van doorlooptijdverkorting in toom houden.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 12. 
  De organisatorische structuur kan behouden blijven bij doorlooptijdverkorting.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 13. 
  Het borgen van de bereikte resultaten van verbeterprojecten hangt af van de discipline van de medewerkers.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 14. 
  Een uitgebreide set van Key Performance Indicators (KPI's) is nodig om een tijdsgedreven bedrijf goed te kunnen managen.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

 • 15. 
  Het doorvoeren van doorlooptijdverkorting vergt grote investeringen.
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nee

Back to Top Back to top