Η Ελλάδα στον κόσμο - Γλώσσα Γ' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 674

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η Ελλάδα στον κόσμο - Γλώσσα Γ

Γλώσσα Γ' Γυμνασίου - Ενότητα 1η


Questions and Answers
 • 1. 
  Κύριες ονομάζονται οι προτάσεις που μπορούν να σταθούν μόνες τους στο λόγο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  ''Ο Σπύρος μου τηλεφώνησε σήμερα το πρωί.'' Η παραπάνω πρόταση είναι κύρια. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  "Ο Σπύρος μου τηλεφώνησε σήμερα το πρωί, για να μου πει ότι δε θα έρθει για φαγητό."  Η πρόταση "για να μου πει ότι δε θα έρθει για φαγητό" είναι κύρια. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Υποτακτική είναι η σύνδεση στην οποία μια πρόταση συνδέεται με την άλλη με τη χρήση συνδετικών μορίων, υποτακτικών συνδέσμων, αναφορικών αντωνυμιών κ.ά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Παρατακτική είναι η σύνδεση όπου οι προτάσεις παρατάσσονται η μια δίπλα στην άλλη, αλλά μεταξύ τους μεσολαβεί ένας υποτακτικός σύνδεσμος. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Με ασύνδετο σχήμα και παρατακτική σύνδεση συνδέονται προτάσεις ισοδύναμες μεταξύ τους: κύριες με κύριες και δευτερεύουσες με δευτερεύουσες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Με υποτακτική σύνδεση συνδέονται μόνο κύριες προτάσεις με δευτερεύουσες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top