Βασικές γεωμετρικές έννοιες - Γεωμετρία Α' Γυμνασίου

5 | Total Attempts: 1741

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  -

Γεωμετρία Α ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Από δύο σημεία διέρχεται μια μόνο ευθεία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Από ένα σημείο διέρχεται/ονται:
  • A. 

   μία και μόνο ευθεία

  • B. 

   δύο ευθείες

  • C. 

   άπειρες ευθείες

 • 3. 
  Δύο αντικείμενες ημιευθείες:
  • A. 

   βρίσκονται πάνω στην ίδια ευθεία.

  • B. 

   έχουν κοινή αρχή.

  • C. 

   χωρίζουν μια ευθεία σε δύο ημιευθείες με κοινή αρχή.

 • 4. 
  Τρία συνευθειακά σημεία ορίζουν ένα επίπεδο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top