Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή - Αρχαία Β ' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 462

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή - Αρχαία Β

Αρχαία Β ' Γυμνασίου - Ενότητα 2η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το ουσιαστικό μάστιξ σχηματίζει τη δοτική πληθυντικού:
  • A. 

   μάστιξι

  • B. 

   μάστιγι

  • C. 

   μαστίγεσι

 • 2. 
  Το ουσιαστικό χάλυψ σχηματίζει τη δοτική πληθυντικού:
  • A. 

   χάλυβσι

  • B. 

   χαλύβεσι

  • C. 

   χάλυψι

 • 3. 
  Το ουσιαστικό πυθμήν σχηματίζει γενική ενικού:
  • A. 

   πυθμένος

  • B. 

   πυθμήνος

 • 4. 
  Το ουσιαστικό γείτων σχηματίζει κλητική ενικού:
  • A. 

   γείτων

  • B. 

   γεῖτον

 • 5. 
  Το ουσιαστικό φύλαξ σχηματίζει τη δοτική πληθυντικού:
  • A. 

   φύλαξι

  • B. 

   φύλαγσι

  • C. 

   φυλάγεσι

 • 6. 
  Το ουσιαστικό πόλις σχηματίζει τη γενικού ενικού πόλεως:
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το ουσιαστικό χειμών σχηματίζει κλητική ενικού:
  • A. 

   χειμόν

  • B. 

   χειμών

Back to Top Back to top