No-körkort Del 1 år 7

8 Questions | Total Attempts: 509

SettingsSettingsSettings
Please wait...
No-krkort Del 1 r 7

Questions and Answers
 • 1. 
  Vilka av påståendena stämmer de regler som finns för våra NO-salar?
  • A. 

   Du får alltid ta med jackan in

  • B. 

   Det finns brandsläckare

  • C. 

   Inne på NO-preppen finns det en telefon för att tillkalla hjälp på

  • D. 

   Långt hår ska bindas upp

  • E. 

   Stå helst upp och laborera

  • F. 

   Nöddusch måste du koppla in varje gång för att kunna använda

  • G. 

   Om det blir lite över av en kemikalie så häller du tillbaks det i förrådsflaskan

  • H. 

   Man kan alltid ta i metallfästet på brännaren

  • I. 

   Har man kontaktlinser så ska man alltid använda skyddsglasögon

  • J. 

   Man ska inte äta i en NO-sal. Inte ens godis

  • K. 

   Man kan alltid smaka på ett ämne för att se om det är farligt

 • 2. 
  Hur länge ska man spola i ögonduschen?
  • A. 

   1 min

  • B. 

   5 min

  • C. 

   10 min

  • D. 

   15 min

 • 3. 
  Vad stämmer om brännaren?
  • A. 

   En blå låga är varmare än en gul låga

  • B. 

   Om man släpper in mera syre genom att skruva på ventilen (större hål) så blir lågan kallare

  • C. 

   Om du vill att lågan ska bli svalare kan du strypa gasen lite

  • D. 

   Det som händer i en brännare är att gasen reagerar med syre och koldioxid och vatten bildas

  • E. 

   Ett ämne har tillsatts till gasol för att man ska kunna upptäcka läckor

 • 4. 
  Vilken av metoderna A,B och C kan du använda till att separera två vätskor?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

Back to Top Back to top