รอบรู้ 250 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ + ที่มาของ สว. + เหตุการณ์ปัจจุบัน

16 | Total Attempts: 392

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 250 การแก้ไขรัฐธรรมนูญ + ที่มาของ สว. + เหตุการณ์ปัจจุบัน

 ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 250  มติศาลรัฐธรรมนูญ ที่มา สว. การแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com 


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน  พ.ศ.2550  เป็นฉบับที่เท่าไร
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   20

  • D. 

   21

 • 2. 
  สส. และ สว. กี่คนยื่นแก้ไขที่มาของ สว.ให้มาจากการเลือกตั้ง
  • A. 

   311

  • B. 

   312

  • C. 

   314

  • D. 

   315

 • 3. 
  มติ ศาลรัฐธรรมนูญเท่าไร ตัดสินการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของ สซ.ขัดต่อรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย
  • A. 

   5 ต่อ 4

  • B. 

   6 ต่อ 3

  • C. 

   7 ต่อ 2

  • D. 

   8 ต่อ 1

 • 4. 
  ศาลรัฐธรรมนูญมีกี่คน
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   11

 • 5. 
  ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
  • A. 

   นายจรัญ ภักดีธนากุล

  • B. 

   นายชัช ชลวร

  • C. 

   นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ

  • D. 

   นายจรูญ อินทจาร

 • 6. 
  การแก้ไขรัฐธรรมนูยที่มาของ สว.กระทำผิดรัฐธรรมนูญมาตราใดมากที่สุด
  • A. 

   68

  • B. 

   116

  • C. 

   216

  • D. 

   291

 • 7. 
  รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2550 มีกี่หมวดกี่มาตร
  • A. 

   13 หมวด 305 มาตรา

  • B. 

   13 หมวด 319 มาตรา

  • C. 

   15 หมวด 309 มาตรา

  • D. 

   15 หมวด 390 มาตรา

 • 8. 
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญอยู่ในหมวดใด
  • A. 

   หมวด 3

  • B. 

   หมวด 9

  • C. 

   หมวด 11

  • D. 

   หมวด 15

 • 9. 
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีกี่มาตรา
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 10. 
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกรณี สส.ต้องมีจำนวนเท่าใดของทั้งหมดที่มีอยู่
  • A. 

   1 ใน 3

  • B. 

   2 ใน 3

  • C. 

   1 ใน 5

  • D. 

   2 ใน 5

 • 11. 
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดย สส และ สว. ต้องมีสัดส่วนเท่าใด
  • A. 

   1 ใน 5

  • B. 

   2 ใน 5

  • C. 

   1 ใน 3

  • D. 

   2 ใน 3

 • 12. 
  การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยประชาชนผู้มีสิทะฺ์เลือกตั้งต้องมีจำนวนเท่าใด
  • A. 

   2 หมื่นคน

  • B. 

   5 หมื่นคน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 5 หมื่นคน

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นคน

 • 13. 
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  องค์ที่เท่าไร
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   19

  • D. 

   20

 • 14. 
  พศ เสนอผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ฯ  
  • A. 

   สมเด็จพระรัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

  • B. 

   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว ภาษีเจริญ

  • C. 

   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ภาษีเจริญ

  • D. 

   สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

 • 15. 
  พายุที่ทำความเสียหายให้กับฟิลิปปินส์ ปี 2556 อย่างรุนแรง
  • A. 

   นารี

  • B. 

   ไห่เอี้ยน

  • C. 

   เอี้ยนไฮ้

  • D. 

   ทอร์นาโด

 • 16. 
  สว.  ตามรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันมี่กี่คน
  • A. 

   76

  • B. 

   74

  • C. 

   150

  • D. 

   151

Back to Top Back to top