9-րդ դաս. հանրահաշիվ

10 | Total Attempts: 73

SettingsSettingsSettings
Please wait...
9- .

Հարցաշար


Questions and Answers
 • 1. 
  Քառակուսային ֆունկցիան ներկայացվում է հետևյալ բանաձևով:
  • A. 

   Y=ax^2+bx+c

  • B. 

   Y=ax+b

  • C. 

   Y=k/x

  • D. 

   Y=|x|

 • 2. 
  Ճշմարիտ  է  արդյոք  հետևյալ  պնդունը, որ  եթե  a>0  և  D<0,  ապա  ax^2+bx+c>0  անհավասարումը  լուծում չունի
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
   Գտնել   y= 1 / x^2   ֆունկցիայի   որոշման  տիրույթը: 
  • A. 

   [0,1)

  • B. 

   ( 0,+ ∞)

  • C. 

   (− ∞ ,0)

  • D. 

   (− ∞ ,0) ∪( 0,+ ∞)

 • 4. 
  Հետևյալ ֆունկցիաներից ո՞րն է նվազող:
  • A. 

   Y = -6x + 2

  • B. 

   y = 9

  • C. 

   y = 4x - 1

  • D. 

   y = x – 2

 • 5. 
  Որն  է  y=k/x   ֆունկցիայի  գրաֆիկը:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 6. 
  Ստորև  ներկայացված   ֆունկցիաներից   որն    է  նվազող:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 7. 
  Քառակուսային  ֆունկցիայի  գրաֆիկը  ,  եթե  a<0
  • A. 

   սահմանափակ է

  • B. 

   սահմանափակ է վերևից

  • C. 

   սահմանափակ է ներքևից

 • 8. 
  Y=x^2  ֆունկցիան
  • A. 

   զույգ է

  • B. 

   կենտ է

  • C. 

   ոչ զույգ է, ոչ կենտ

 • 9. 
  Եթե   D=0 ,   a>0, ապա  ax^2+bx+c,<=0  անհավասարման  լուծումն  է
  • A. 

   (-∞,+∞)

  • B. 

   լուծում չունի

  • C. 

   X=-b/2a

  • D. 

   (0,1)

 • 10. 
  y=x ֆունկցիան
  • A. 

   նվազող է

  • B. 

   չի աճում

  • C. 

   հաստատուն է

  • D. 

   աճող է

Back to Top Back to top