Kemiska Analyser år 9

7 Questions | Total Attempts: 255

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kemiska Analyser år 9

Questions and Answers
 • 1. 
  Vilka av metoderna nedan fungerar för att separerar ett fast ämne från en vätska?
  • A. 

   Dekantering

  • B. 

   Magnetism

  • C. 

   Separertratt

  • D. 

   Filtrering

  • E. 

   Centrifugering

  • F. 

   Destillering

  • G. 

   Avdunstning

  • H. 

   Kroamtografi

 • 2. 
  Vilka av metoderna fungerar för att separera två vätskor?
  • A. 

   Dekantering

  • B. 

   Filtrering

  • C. 

   Magnetism

  • D. 

   Avdunstning

  • E. 

   Destillering

  • F. 

   Separertratt

  • G. 

   Centrifugering

  • H. 

   Kroamtografi

 • 3. 
  Varför går det inte att separera alla blandningar med en filtrering?
  • A. 

   Ämnena är för små. de slinker igenom hålen i filtrert

  • B. 

   Filtret reagerar kemiskt med blandingen

  • C. 

   Temperaturen är för låg

  • D. 

   Det finns kemiska bindningar mellan ämnen i blandningen som försvårar separationen

 • 4. 
  Du har en lösning med pH-värde 9. Vilka av påståendena nedan stämmer?
  • A. 

   Lösningen är sur

  • B. 

   Lösningen innehåller fler hydroxidjoner än vätejoner

  • C. 

   BTB kommer att färga lösningen gul

  • D. 

   Fenolftalein kommer att färga lösningen lila

Back to Top Back to top