Boli Chirurgicale - Ocluzie

45 Questions | Total Attempts: 25

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Boli Chirurgicale - Ocluzie

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 
  Durerea în ocluzia intestinală prin strangulare  poate fi:
  • A. 

   Continuă, puternică, dramatică

  • B. 

   Continuă şi întreruptă

  • C. 

   Doar o senzaţie de vagă durere difuză

  • D. 

   Intermitentă sub formă de "colici de luptă"

  • E. 

   O durere violentă la debut, urmată de acalmie

 • 2. 
  Semnul Schlange se caracterizează prin:
  • A. 

   Prezenţa clapotajului de asupra ansei balonate

  • B. 

   Zgomotul picăturii în cădere

  • C. 

   Timpanism pronunţat de asupra asimetriei

  • D. 

   Prezenţa ampulei rectale lărgite şi goale

  • E. 

   Prezenţa hiperperistaltismului prin zgomote vii, frecvente care se aud la distanţă

 • 3. 
  În ocluzia intestinală o distensie  generalizată a anselor intestinale la examenul radiologic mărturiseşte despre:
  • A. 

   Ocluzie dinamică

  • B. 

   Volvulusul sigmoidian

  • C. 

   Hernia inghinală strangulată

  • D. 

   Sindromul Bouveret

  • E. 

   Ocluzie provocată de cancerul de cec

 • 4. 
  Despre eficacitatea tratamentului complex al ileusului dinamic ne mărturiseşte, în primul rând:
  • A. 

   Lipsa febrei

  • B. 

   Starea tegumentelor

  • C. 

   Diureza

  • D. 

   Restabilirea peristaltismului

  • E. 

   Normalizarea leucocitozei

 • 5. 
  Ocluzia pe intestinul subţire este prezentată radiologic prin:
  • A. 

   Haustraţii

  • B. 

   Multiple imagini hidroaerice

  • C. 

   Imagini în formă de "cuib de rândunică" localizate periferic

  • D. 

   Aspect de "anvelopă de bicicletă"

  • E. 

   Pneumoperitoneum

 • 6. 
  Simptomul major de diferenţiere între deshidratarea intracelulară şi cea extracelulară este:
  • A. 

   Hipotonia arterială

  • B. 

   Setea chinuitoare

  • C. 

   Tahicardia

  • D. 

   Meteorismul pronunţat

  • E. 

   Oliguria

 • 7. 
  Semnul Sklearov se caracterizează prin:
  • A. 

   Timpanism pronunţat de asupra locului asimetric

  • B. 

   Rezistenţa elastică a peretelui abdominal

  • C. 

   Balonare asimetrică a abdomenului

  • D. 

   Prezenţa clapotajului de asupra ansei balonate

  • E. 

   Zgomotul picăturii în cădere

 • 8. 
  Sarcinile principale în tratamentul ocluziei intestinale mecanice sunt următoarele:
  • A. 

   Înlaturarea cauzei ocluziei

  • B. 

   Antibioterapia

  • C. 

   Restabilirea peristaltismului intestinal

  • D. 

   Reducerea distensiei intestinale

  • E. 

   Reechilibrarea hidroelectrolitică

 • 9. 
  Durerea abdominală paroxistică însoţită de vărsături, formaţiune tumorală alungită paraombilicală şi eliminări sangvinolente din rect, întâlnite la un copil, sugerează diagnosticul de:
  • A. 

   Apendicită acută pelviană

  • B. 

   Enterocolită acută

  • C. 

   Dezinterie

  • D. 

   Invaginaţie intestinală

  • E. 

   Volvulus de intestin subţire

 • 10. 
  Cea mai frecventă cauză a ileusului la un bolnav laparotomizat este:
  • A. 

   Invaginaţia

  • B. 

   Ileusul biliar

  • C. 

   Bridele, aderenţele

  • D. 

   Corpii străini postoperatorii

  • E. 

   Stenoza intestinală postoperatorie

 • 11. 
  Pentru ileusul mecanic al colonului ascendent cel mai caracteristic semn este:
  • A. 

   Semnul Bayer

  • B. 

   Vărsăturile abundente

  • C. 

   Oprirea completă a tranzitului de materii şi gaze

  • D. 

   Semnul Konig

  • E. 

   Semnul Bouveret

 • 12. 
  Imagini hidroaerice "cuib de rândunică" mari, puţine la număr şi localizate lateral în asociere cu leucocitoză până la 15.000 sunt caracteristice mai mult pentru:
  • A. 

   Volvulusul sigmoidian

  • B. 

   Ocluzia prin obstrucţie a intestinului gros

  • C. 

   Ocluzia intestinului subţire

  • D. 

   Hernia inghinală strangulată

  • E. 

   Infarctul intestinomezenteric

 • 13. 
  Durerea în ocluzia intestinală mecanică prin obstrucţie este:
  • A. 

   Vagă

  • B. 

   Continuă

  • C. 

   Colicativă (paroxistică)

  • D. 

   Tranzitorie

  • E. 

   Arzătoare

 • 14. 
  Semnele clinice ale dehidratării extracelulare sunt următoarele:
  • A. 

   Uscăciunea şi paliditatea tegumentelor

  • B. 

   Limba uscată şi saburată

  • C. 

   Sete chinuitoare

  • D. 

   Greţuri şi vomă

  • E. 

   Hipotonie arterială, tahicardie

 • 15. 
  În pleurizii, fracturi vertebrale, hematom retroperitoneal se întâlneşte ileusul dinamic:
  • A. 

   Toxic

  • B. 

   Reflexogen

  • C. 

   Metabolic

  • D. 

   Neurogen

  • E. 

   Spastic

 • 16. 
  În caz de necesitate limita rezecţiei ansei necrotizate distal (caudal) în ocluzia intestinului subţire  va trece la următoarea distanţă de la marginea vizibilă a necrozei:
  • A. 

   30 - 40 cm

  • B. 

   10 - 15 cm

  • C. 

   15 - 20 cm

  • D. 

   5 - 10 cm

  • E. 

   40 -50 cm

 • 17. 
  Ileusul biliar este o ocluzie prin:
  • A. 

   Invaginaţie

  • B. 

   Volvulus

  • C. 

   Compresiune

  • D. 

   Obstrucţie

  • E. 

   Spazmarea musculară a intestinului

 • 18. 
  La constituirea sectorului III (parazitar) în ocluzia intestinală contribuie următoarele fenomene:
  • A. 

   Transudarea lichidului în lumenul intestinului supraiacent

  • B. 

   Staza gastrică

  • C. 

   Transudarea lichidului în peretele intestinului

  • D. 

   Absorbţia excesivă în intestinul subiacent

  • E. 

   Transudarea lichidului în cavitatea peritoneală

 • 19. 
  La devolvularea intestinului subţire s-a constatat necroza unui segment al ileonului. Limita rezecţiei ansei necrotizate în direcţia cranială (ansa aferentă) va trece la depărtarea  de la marginea vizibilă a necrozei:
  • A. 

   10 - 15 cm

  • B. 

   20 - 30 cm

  • C. 

   5 - 10 cm

  • D. 

   30 - 40 cm

  • E. 

   15 - 20 cm

 • 20. 
  Semnul Konig este caracteristic pentru perioada precoce a ocluziei intestinale şi se manifestă prin:
  • A. 

   Zgomotul picăturii în cădere

  • B. 

   Balonare asimetrică

  • C. 

   Peristaltismul vizibil la inspecţie

  • D. 

   Distensia mărită a cecului

  • E. 

   Meteorism pronunţat de asupra locului asimetric

 • 21. 
  Imaginile hidroaerice "cuib de rândunică" de dimensiuni mici cu sediu central sunt caracteristice pentru:
  • A. 

   Sindromul Bouveret

  • B. 

   Ocluzia prin cancer al sigmoidului

  • C. 

   Ocluzia intestinului subţire

  • D. 

   Pancreatita acută

  • E. 

   Stenoza pilorică

 • 22. 
  Cele mai informative metode în diagnosticul ocluziei intestinului subţire sunt:
  • A. 

   Proba Schwartz

  • B. 

   Ultrasonografia abdominală

  • C. 

   Irigoscopia

  • D. 

   Laparoscopia

  • E. 

   Radiografia abdominală de ansamblu

 • 23. 
  Creşterea azotului ureic în ocluzia intestinală se datorează:
  • A. 

   Pierderii proteinei extracelulare

  • B. 

   Pierderii proteinei intracelulare

  • C. 

   Pierderii lichidului sectorului extracelular

  • D. 

   Pierderii ionilor de potasiu

  • E. 

   Hipocloremiei

 • 24. 
  În ocluzia intestinului gros cea mai eficace metodă de diagnostic este:
  • A. 

   Proba Schwartz

  • B. 

   Irigografia

  • C. 

   Radiografia de ansamblu a abdomenului

  • D. 

   Tomografia computerizată

  • E. 

   Laparoscopia

 • 25. 
  Semnul Bayer se manifestă prin:
  • A. 

   Balonarea simetrică a abdomenului

  • B. 

   Balonarea asimetrică pe flancul lateral drept

  • C. 

   Zgomote hidroaerice pe flancul stîng

  • D. 

   Balonarea asimetrică cu axa orientată dinspre fosa iliacă stângă spre hipocondrul drept

  • E. 

   Eliminări sangvinolente din rect

 • 26. 
  Sindromul Bouveret se caracterizează prin vărsături insistente, alterarea stării generale, decesul rapid al bolnavului şi se întâlneşte în:
  • A. 

   Infarctul mezenteric

  • B. 

   Cancerul cecului

  • C. 

   Ileusul biliar

  • D. 

   Ileusul postoperator

  • E. 

   Hernia strangulată

 • 27. 
  Tratamentul ocluziei intestinale mecanice este alcătuit din mai multe componente. Indicaţi cele 2 compartimente ce se efectuează pre-, intra- şi postoperator:
  • A. 

   Suprimarea cauzei

  • B. 

   Restabilirea funcţiei intestinului

  • C. 

   Reducerea distensiei intestinale

  • D. 

   Reechilibrarea hidroelectrolitică

  • E. 

   Profilaxia complicaţiilor supurative

 • 28. 
  In care ocluzii intestinale, de la debut, se afectează vascularizarea segmentului implicat in proces?
  • A. 

   Volvulus

  • B. 

   Invaginaţia

  • C. 

   Corpi străini intralumenali

  • D. 

   Strangularea

  • E. 

   Leziuni parietale inflamatorii specifice

 • 29. 
  În ocluziile intestinale prin strangulare se încadrează:
  • A. 

   Ocluziile prin corpi străini intraperitoneali

  • B. 

   Ocluziile prin volvulus

  • C. 

   Ileusul biliar

  • D. 

   Hernia strangulată

  • E. 

   Ocluziile prin trihobezoari

 • 30. 
  Fiind o ocluzie intestinală joasă, volvulusul sigmoidian:
  • A. 

   Este precedat frecvent de colici sau crize subocluzive

  • B. 

   Debutează brusc cu dureri în fosa iliacă stângă şi distensie abdominală asimetrică

  • C. 

   Tranzitul intestinal este întrerupt de la debutul bolii

  • D. 

   Examenul radiologic al abdomenului arată o imagine aerică cu aspect de "anvelopă de bicicletă"

  • E. 

   Provoacă vome frecvente

 • 31. 
  Care dintre următoarele cauze pot determina un ileus paralitic?
  • A. 

   Fitobezoarii

  • B. 

   Colica nefretică

  • C. 

   Peritonita

  • D. 

   Volvulusul sigmoidian

  • E. 

   Abcesul retroperitoneal

 • 32. 
  Principalele ingrijiri postoperatorii ale bolnavului cu ocluzie intestinală sunt:
  • A. 

   Reechilibrarea hidroelectrolitică şi susţinută la valori normale ale constantelor biologice

  • B. 

   Antibioticoterapia

  • C. 

   Interzicerea mobilizării bolnavului

  • D. 

   Interzicerea alimentării enterale timp de o săptămână

  • E. 

   Stimularea peristaltismului intestinal

 • 33. 
  In ocluzia intestinala inalta gazele in lumenul intestinal se acumuleaza:
  • A. 

   70% din aerul inghiţit

  • B. 

   100% in urma proceselor de fermentaţie a florei microbiene şi reacţiilor biochimice ale sucurilor digestive

  • C. 

   70% in urma proceselor de fermentaţie a florei microbiene

  • D. 

   30% in urma reacţiilor biochimice ale sucurilor digestive

  • E. 

   30% in urma proceselor de fermentaţie a florei microbiene si reacţiilor biochimice ale sucurilor digestive

 • 34. 
  Decompresia intestinului distens in ocluzia intestinala mecanica este utila pentru că:
  • A. 

   Reduce ischemia intestinului

  • B. 

   Îndepărtează toxinele luminale

  • C. 

   Previne sindromul Mendelson

  • D. 

   Alterează pierderile ionilor de clor

  • E. 

   Reduce pierderile de apă

 • 35. 
  Ce semne radiologice sunt caracteristice pentru o ocluzie intestinală precoce inaltă mecanică:
  • A. 

   Nivele hidroaerice Kloiber

  • B. 

   Pneumoperitoneum

  • C. 

   Prezenţa arcadelor si tuburilor de orgă

  • D. 

   Prezenţa plicelor semilunare

  • E. 

   Prezenţa plicelor Chercring

 • 36. 
  Ce semne caracterizează torsiunea de colon sigmoid:
  • A. 

   Oprirea completă a tranzitului pentru materii si gaze

  • B. 

   Febra

  • C. 

   Sânge la tuşeul rectal

  • D. 

   Prezenţa semnului Hocvag-Grecov

  • E. 

   Asimetria abdomenului

 • 37. 
  Ce metode de diagnostic se vor folosi pentru a diagnostica ocluzia intestinală joasă :
  • A. 

   Radiografia pe gol

  • B. 

   Proba Schwartz

  • C. 

   Rectoromanoscopia

  • D. 

   Tuşeul rectal

  • E. 

   Irigografia

 • 38. 
  Ileusul biliar:
  • A. 

   Este o complicaţie a litiazei biliare

  • B. 

   Se caracterizează prin semnele unei ocluzii intestinale prin obstrucţie

  • C. 

   Se poate manifesta prin aerobilie

  • D. 

   Se confirmă prin irigografie

  • E. 

   Este o atonie a vezicii biliare

 • 39. 
  Ocluzia intestinală mecanică joasă se caracterizează prin:
  • A. 

   Întreruperea de la inceput a tranzitului de materii si gaze

  • B. 

   Febră

  • C. 

   Vărsături precoce

  • D. 

   Starea generală se mentine buna timp indelungat

  • E. 

   Pneumoperitoneum

 • 40. 
  Care ocluzie intestinală se poate trata conservativ?
  • A. 

   Ocluzia intestinală stercorală

  • B. 

   Ocluzia prin strangulare

  • C. 

   Ileusul biliar

  • D. 

   Ocluzia aderenţială

  • E. 

   Ileusul postoperator

 • 41. 
  Indicaţi presiunea intraintestinală in normă:
  • A. 

   2-4 cm H2O

  • B. 

   6-8 cm H2O

  • C. 

   10-12 cm H2O

  • D. 

   14-16 cm H2O

  • E. 

   18-20 H2O

 • 42. 
  Care este cea mai frecventă cauză de ocluzie intestinală la batrîni:
  • A. 

   Fecaloamele

  • B. 

   Neoplasmul de colon stîng

  • C. 

   Invaginaţia

  • D. 

   Neoplasmul de colon drept

  • E. 

   Volvulusul de intestin subţire

 • 43. 
  La ce presiune intraluminală peretele intestinal devine permeabil pentru microbi si toxinele lor care pot provoca şocul endotoxic:
  • A. 

   10-15 cm H2O

  • B. 

   20-25 cm H2O

  • C. 

   30-40 cm H2O

  • D. 

   50-60 cm H2O

  • E. 

   65-70 cm H2O

 • 44. 
  Este cunoscut faptul, că în ocluzia intestinală balonarea abdomenului poate absenta. La ce nivel va fi sediul obstacolului în acest caz:
  • A. 

   În apropierea ligamentului Treiţ

  • B. 

   În zona de trecere a jejunului în ileon

  • C. 

   În zona ileocecală

  • D. 

   În zona unghiului lienal al colonului

  • E. 

   În zona rectosigmoidiană la nivelul diafragmei pelviene

 • 45. 
  Ce metodă de examinare paraclinică ne va preciza nu numai nivelul ocluziei intestinale, dar şi cauza ei:
  • A. 

   Radiografia simplă de ansamblu a abdomenului

  • B. 

   Proba Schwartz

  • C. 

   Laparoscopia

  • D. 

   Irigografia

  • E. 

   Ultrasonografia