Kiem Tra 15 Phut

12 cu hi | Total Attempts: 406

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kiem Tra 15 Phut

Học sinh chọn đáp án đúng.


Questions and Answers
 • 1. 
  Câu 1: Hệ điều hành là phần mềm
  • A. 

   Hệ thống

  • B. 

   ứng dụng

  • C. 

   Công cụ

  • D. 

   Tiện ích

 • 2. 
  Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?
  • A. 

   Ổ đĩa gọi là tệp

  • B. 

   Thư mục là thành phần nhỏ nhất chứa thông tin

  • C. 

   Thư mục có thể chứa tệp và chứa thư mục con

  • D. 

   Tệp có thể chứa thư mục và chứa tệp con

 • 3. 
  Câu 3: Nháy đúp chuột có nghĩa là?
  • A. 

   Nháy nút chuột trái rồi nháy nút chuột phải

  • B. 

   Nháy nút phải chuột 2 lần

  • C. 

   Nháy một lần nút trái chuột

  • D. 

   Nháy 2 lần nút trái chuột liên tiếp

 • 4. 
  Câu 4: Để mở phần mềm Microsoft Word, ta vào Start --> Run, trong hộp thoại Run ta gõ vào lệnh nào sau đây?
  • A. 

   Msword

  • B. 

   Mcsword

  • C. 

   Winword

  • D. 

   Micsword

 • 5. 
  Câu 4: Để mở phần mềm Microsoft Word, ta vào Start --> Run, trong hộp thoại Run và gõ vào lệnh nào sau đây?
  • A. 

   Msword

  • B. 

   Mcsword

  • C. 

   Winword

  • D. 

   Micsword

 • 6. 
  Câu 4: Để mở phần mềm Microsoft Word, ta vào Start --> Run, trong hộp thoại Run và gõ vào lệnh nào sau đây?
  • A. 

   Msword

  • B. 

   Mcsword

  • C. 

   Winword

  • D. 

   Micsword

 • 7. 
  Câu 5: Phần mở rộng của tệp văn bản word có dạng:
  • A. 

   *.doc

  • B. 

   *.JPG

  • C. 

   *.xls

  • D. 

   *.ppt

 • 8. 
  Câu 6: Để nạp hệ điều hành có thể sử dụng những cách nào sau đây? (Có nhiều đáp án đúng!)
  • A. 

   Bật nút nguồn khi máy đang tắt

  • B. 

   Nhấn nút Reset khi máy bị treo

  • C. 

   Bật công tắc điện tại ổ cắm điện

  • D. 

   Nhấn đồng thời cả nút nguồn và nút Reset

  • E. 

   Nhấn đồng thời 3 phím: Ctrl + Alt + Delete

 • 9. 
  Câu 7: Có thể ra khỏi hệ thống bằng những cách nào sau đây? (Có nhiều đáp án đúng)
  • A. 

   Tắt máy

  • B. 

   Restart

  • C. 

   Tạm dừng

  • D. 

   Tắt màn hình

  • E. 

   Đóng băng

  • F. 

   Ngủ đông

 • 10. 
  Câu 8: Để mở nhanh cửa sổ My Computer, ta sử dụng tổ hợp phím tắt nào sau đây?
  • A. 

   Windows + C

  • B. 

   Windows + M

  • C. 

   Windows + E

  • D. 

   Windows + D

 • 11. 
  Câu 9: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?
  • A. 

   Bộ nhớ trong RAM

  • B. 

   Bộ nhớ ngoài

  • C. 

   Bộ nhớ trong ROM

  • D. 

   Bộ xử lý trung tâm(CPU)

 • 12. 
  ................................. là thư mục được tạo tự động trên ổ đĩa và không cần đặt tên.
Back to Top Back to top