Job + Personality Test

30 | Total Attempts: 590

Please wait...
Job + Personality Test

แบบทดสอบนี้จะช่วยชี้แนะ ึงอาชีพการงานที่เหมาะสม ับบุคลิก แต่ละคำถามจะมีตัวเลือก 2 ตัว ระหว่างตอบให้นึกถึงคำว่ "ความสำเร็จ" ไว้ในใจ แล้วเลือกข้อที่เราคิดว่ นั่นแหล่ะคือ "ความสำเร็จ" "ความสำเร็จ" ในที่นี้หมายถึงชีวิตการ านดี ได้ทำสิ่งที่ต้องการ และผู้คนยกย่อง


Questions and Answers
 • 1. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ช่วยนักวิทยาศาสตร์ทำงานวิจัย

  • B. 

   เล่นเครื่องดนตรีโดยเป็นศิลปินเดี่ยวหรือในวง

 • 2. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ประกอบหรือซ่อมเฟอร์นิเจอร์ไม้

  • B. 

   ศึกษาและวิจัยส่วนประกอบหรือที่มาของหิน

 • 3. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ขายสินค้าที่ตัวเองชอบในร้านค้าหรือผ่านช่องทางอื่นๆ

  • B. 

   เก็บเกี่ยวสินค้าทางเกษตรด้วยมือหรือเครื่องจักร

 • 4. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   สอนอะไรบางอย่างให้กับกลุ่มคนหรือคนๆเดียว

  • B. 

   ทำงานวิจัยเรื่ององค์ประกอบของอะตอม

 • 5. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   สร้างฉากหลังสำหรับโรงละครหรือภาพยนตร์

  • B. 

   ต่อรองกับลูกค้าในการซื้อขายอสังหาริทรัพย์

 • 6. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   จัดงานเลี้ยงหรืองานสังสรรค์ให้กับคนหนุ่มสาว

  • B. 

   ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจในสินค้าด้วยการสาธิตวิธีใช้

 • 7. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือด้านการเงินกับธุรกิจ

  • B. 

   ย้ายต้นไม้, ดอกไม้, หรือดิน เพื่อสร้างหรือทำให้สวนดูดีขึ้น

 • 8. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน

  • B. 

   ช่วยครอบครัวที่ประสบปัญหา

 • 9. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ทำงานวิจัยค้นคว้าแบคทีเรีย

  • B. 

   เป็นตัวแทนให้กับประชาชนในฐานะนักการเมือง

 • 10. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ทางวิศวกรรม และอื่นๆ

  • B. 

   เป็นคนที่ทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีปัญหาด้านการเงิน

 • 11. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ออกแบบหรือวาดรูปสินค้า

  • B. 

   ประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์, สินค้า, หรืออื่นๆ

 • 12. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   วางแผนและจัดการทรัพยากรต่างๆของโรงแรมขนาดใหญ่

  • B. 

   ขับรถให้กับผู้โดยสารหรือทำการส่งของ

 • 13. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ตรวจดูว่าต้องซ่อมรถส่วนไหนบ้าง

  • B. 

   ช่วยรักษาความผิดปกติทางการพูด ให้น้อยลง หรือให้หายขาด

 • 14. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ทำงานใต้น้ำโดยใส่ชุดประดาน้ำเพื่อตรวจและซ่อมแซมสิ่งต่างๆ

  • B. 

   บริหารเงินสดให้กับธุรกิจ รายรับ รายจ่าย และการทำบัญชี

 • 15. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   บริหารและสั่งการแคมเปญการตลาด

  • B. 

   รวมรวมและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ

 • 16. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   แจกใบปลิวเพื่อแจ้งเตือนหรือให้คำแนะนำอันตรายจากอัคคีภัย

  • B. 

   เขียนสโลแกนหรือคำคมสำหรับโฆษณา

 • 17. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ทำโครง, ประกอบ, และติดตั้งเครื่องมือต่างๆ

  • B. 

   ให้คำแนะนำด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 • 18. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ร้องเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวหรือในวง

  • B. 

   ซ่อมแซมอัญมนีและเครื่องประดับที่ซึกหรอ

 • 19. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ระดมทุนจากธนาคารเพื่อก่อตั้งธุรกิจใหม่

  • B. 

   ทำหน้าที่รับผิดชอบการจ้างพนักงาน และการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี

 • 20. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ทำงานที่ดูแลสวัสดิการและความเป็นอยู่ของพนักงาน

  • B. 

   หาราคาสินค้าและวัตถุดิบจากตัวแทนจำหน่าย

 • 21. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   บริหารจัดการหอพักนักศึกษา

  • B. 

   ดูแลสัตว์

 • 22. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   สอนหรือดูแลเด็กทารก

  • B. 

   เก็บข้อมูลและรายงานสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้

 • 23. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   วินิจฉัยและรักษาโรค และอาการผิดปกติต่างๆ

  • B. 

   วิเคราะห์ระบบเพื่อพัฒนาวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

 • 24. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ถ่ายรูป, ออกแบบ, และกำหนดองค์ประกอบภาพต่างๆ

  • B. 

   ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

 • 25. 
  งานไหนที่คุณคิดว่าถ้าได้ทำถือว่า นี่แหล่ะคือความสำเร็จ
  • A. 

   ซื้อสินค้าจากหลายๆที่ เพื่อนำมาปล่อยขายอีกทีในร้านค้า

  • B. 

   ทำบัญชีการเงินรายวัน

Back to Top Back to top