Podstawowe Procedury I Instrukcje Programu Logomocja

13 Pyta | Total Attempts: 1190

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Podstawowe Procedury I Instrukcje Programu Logomocja

Test dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej


Questions and Answers
 • 1. 
  Wpisz procedurę po wywołaniu której żółw przesunie się o 100 kroków naprzód.
 • 2. 
  Wpisz procedurę po wywołaniu której żółw obróci się w lewo o 45 stopni.
 • 3. 
  Wpisz procedurę po wywołaniu której żółw obróci się w prawo o 60 stopni.
 • 4. 
  Wpisz procedurę po wywołaniu której nastąpi czyszczenie ekranu graficznego.
 • 5. 
  Wpisz procedurę po wywołaniu której narysowany zostanie poniższy rysunek:
 • 6. 
  Wskaż instrukcję po wywołaniu której zostanie narysowany poniższy rysunek:
  • A. 

   Ws 50 lw 90 np 50

  • B. 

   Ws 50 pw 90 np 50

  • C. 

   Pw 180 ws 50 pw 90 np 50

  • D. 

   Lw 180 np 50 pw 90 ws 50

 • 7. 
  Wskaż instrukcję po wywołaniu której zostanie narysowany poniższy rysunek:
  • A. 

   Lw 90 ws 40 pod np 20 opu np 40

  • B. 

   Np 40 pod np 20 opu np 40

  • C. 

   Pw 90 np 40 pod np 20 opu np 40

  • D. 

   Ws 40 pw 90 pod np 20 opu np 40

 • 8. 
  Wskaż instrukcję po wywołaniu której zostanie narysowany poniższy rysunek:
  • A. 

   Powtórz 3[np 30 pw 90 np 30 lw 90]

  • B. 

   Powtórz 6[np 30 pw 90]

  • C. 

   Powtórz 3[np 30 pw 90 np 30 pw 90]

  • D. 

   Powtórz 6[np 30 pw 90 np 30]

 • 9. 
  Wskaż instrukcję po wywołaniu której zostanie narysowany poniższy rysunek:
  • A. 

   Ws 50 pw 90 pod np 40 opu np 50

  • B. 

   Pw 180 np 50 pod np 40 opu ws 50

  • C. 

   Lw 180 ws 50 lw 90 pod np 40 opu np 50

  • D. 

   Np 50 lw 90 pod np 40 opu np 50

 • 10. 
  Wskaż instrukcję po wywołaniu której zostanie narysowany poniższy rysunek:
  • A. 

   Powtórz 4[np 30 pw 90 np 80]

  • B. 

   Powtórz 2[np 30 lw 90 np 80 lw 90]

  • C. 

   Powtórz 4[np 80 pw 90 np 30]

  • D. 

   Powtórz 2[ lw 90 np 30 pw 90 np 80 pw 90]

 • 11. 
  Wskaż instrukcję po wywołaniu której zostanie narysowany poniższy rysunek:
  • A. 

   Powtórz 3[np 100 pw 360/3]

  • B. 

   Pw 30 powtórz 3[np 100 pw 120]

  • C. 

   Pw 60 powtórz 3[np 100 pw 60]

  • D. 

   Powtórz 3[np 100 pw 60]

 • 12. 
  Wskaż instrukcję po wywołaniu której zostanie narysowany poniższy rysunek:
  • A. 

   Powtórz 8[np 40 pw 40]

  • B. 

   Powtórz 8[np 40 pw 90]

  • C. 

   Powtórz 8[pw 80 np 360/4]

  • D. 

   Powtórz 8[np 40 pw 360/8]

Back to Top Back to top