Οι λειτουργίες της επιχείρησης και η επιχείρηση ως σύστημα - ΑΟΔΕ Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 187

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Οι λειτουργίες της επιχείρησης και η επιχείρηση ως σύστημα - ΑΟΔΕ Γ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεω&n u; - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι ομάδες συμφερόντων, επιδρούν στον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το γενικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι γνωστό και ως εσωτερικό.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μίας χώρας είναι στοιχείο του νομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Το θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο λειτουργεί το κράτος είναι στοιχείο του νομικού περιβάλλοντος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών είναι ενέργεια την παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top