Κ.Π. Καβάφης «Όσο μπορείς» - Κείμενα Γ' Γυμνασίου

5 | Total Attempts: 197

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Κ.Π. Καβάφης «Όσο μπορείς» - Κείμενα Γ

Κείμενα Γ' Γυμνασίου - Η Νέα Αθηναϊκή σχολή


Questions and Answers
 • 1. 
  Το ποίημα ανήκει στην κατηγορία των ιστορικών ποιημάτων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η γλώσσα του ποιήματος αποτελεί ένα κράμα λόγιας γλώσσας με τη δημοτική.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το ύφος του ποιήματος είναι αρκετά πλούσιο και περίτεχνο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι στίχοι είναι ελεύθεροι, ιαμβικοί ανισοσύλλαβοι, χωρίς ομοιοκαταληξία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Σύμφωνα με το ποίημα "Όσο μπορείς" ο άνθρωπος δεν οφείλει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες, για να διαφυλάξει την αξιοπρέπειά του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top