Η επιχείρηση - ΑΟΔΕ Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 233

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η επιχείρηση - ΑΟΔΕ Γ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεω&n u; - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η επιχείρηση αποτελεί κοινωνική οργάνωση, γιατί αποτελεί ένα τρόπο συλλογικής δράσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Όλες οι παραγωγικές μονάδες είναι επιχειρήσεις.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η έννοια της επιχειρηματικότητας:
  • A. 

   Σημαίνει το συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία αγαθών υλικών ή πλούτου.

  • B. 

   Εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών.

  • C. 

   Εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου που συνεπάγεται κάθε επιχειρούμενος συνδυασμός συντελεστών παραγωγής.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω.

 • 4. 
  Με βάση τη συστημική προσέγγιση, η διοίκηση των επιχειρήσεων απαιτεί την κατανόηση και τη μελέτη του  συνόλου της επιχείρησης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Η επιχείρηση:
  • A. 

   Προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και απασχόληση.

  • B. 

   Αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις.

  • C. 

   Εμπεριέχει σχέσεις εξουσίας.

  • D. 

   Λειτουργεί σ' ένα πλαίσιο τυπικών και άτυπων κανονισμών και αναπτύσσει όλες τις παραπάνω δραστηριότητες.

Back to Top Back to top