Γεωμετρία - Γεωμετρία Γ' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 320

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Γεωμετρία - Γεωμετρία Γ

Γεωμετρία Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Υπάρχει τρίγωνο στο οποίο δύο διάμεσοι είναι επίσης και διχοτόμοι. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η κορυφή κάθε ισοσκελούς τριγώνου βρίσκεται στη μεσοκάθετο της βάσης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Υπάρχει τρίγωνο στο οποίο κάποια πλευρά είναι και ύψος του. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Σε κάθε ισοσκελές τρίγωνο οι γωνίες της βάσης του είναι ίσες.  
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Δύο ορθογώνια τρίγωνα που έχουν δύο πλευρές ίσες είναι πάντοτε ίσα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Στο ισοσκελές τρίγωνο το ύψος που αντιστοιχεί στη βάση του είναι διάμεσος και διχοτόμος της γωνίας της κορυφής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ένα τρίγωνο είναι οξυγώνιο όταν μία γωνία του είναι οξεία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top