Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας - Αρχαία Γ ' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 570

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας - Αρχαία Γ

Αρχαία Γ ' Γυμνασίου - Ενότητα 1η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το ουσιαστικό κίνδυνος στη γενική ενικού σχηματίζεται:
  • A. 

   κινδύνου

  • B. 

   κίνδυνου

 • 2. 
  Το ουσιαστικό θυμός στη γενική ενικού σχηματίζεται:
  • A. 

   θυμοῦ

  • B. 

   θυμού

 • 3. 
  Η λέξη νόμος σχηματίζει τη δοτική ενικού:
  • A. 

   νομῷ

  • B. 

   νόμῳ

 • 4. 
  Η λέξη νῆσος στην ονομαστική πληθυντικού είναι:
  • A. 

   νήσοι

  • B. 

   νῆσοι

 • 5. 
  Η λέξη φλέψ σχηματίζει δοτική πληθυντικού:
  • A. 

   φλεβσί

  • B. 

   φλεψί

 • 6. 
  Το ουσιαστικό κῆρυξ σχηματίζει δοτική πληθυντικού:
  • A. 

   κήρυξι

  • B. 

   κηρύκεσι

 • 7. 
  Η λέξη χάρις στην αιτιατική ενικού είναι:
  • A. 

   χάριτα

  • B. 

   χάριν

 • 8. 
  Η λέξη τυραννίς στην κλητική ενικού είναι: 
  • A. 

   τυραννίς

  • B. 

   τυρρανί

 • 9. 
  Το ουσιαστικό πνεύμων σχηματίζει κλητική ενικού: 
  • A. 

   πνεῦμον

  • B. 

   πνεύμων

 • 10. 
  Το ουσιαστικό ξύλο σχηματίζει τη γενική πληθυντικού:
  • A. 

   ξύλων

  • B. 

   ξυλῶν

Back to Top Back to top