Το χρέος του ιστορικού - Αρχαία Β ' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 553

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Το χρέος του ιστορικού - Αρχαία Β

Αρχαία Β ' Γυμνασίου - Ενότητα 3η


Questions and Answers
 • 1. 
  Το ουσιαστικό σωτήρ σχηματίζει την κλητική ενικού:
  • A. 

   σωτήρ

  • B. 

   σῶτερ

 • 2. 
  Το ουσιαστικό πατήρ σχηματίζει την κλητική ενικού:
  • A. 

   πάτερ

  • B. 

   πατήρ

 • 3. 
  Το ουσιαστικό ῥήτωρ σχηματίζει κλητική ενικού:
  • A. 

   ῥήτορσι

  • B. 

   ῥήτορι

  • C. 

   ῥητόρεσι

 • 4. 
  Το ουσιαστικό κλητήρ σχηματίζει κλητική ενικού:
  • A. 

   κλητῆρι.

  • B. 

   κλητήρεσι

  • C. 

   κλητῆρσι

 • 5. 
  Το ουσιαστικό Σωκράτης σχηματίζει κλητική ενικού:
  • A. 

   Σωκράτη

  • B. 

   Σωκράτης

  • C. 

   Σώκρατες

 • 6. 
  Το ουσιαστικό ἔδαφος σχηματίζει δοτική ενικού:
  • A. 

   ἐδάφεσι

  • B. 

   ἐδάφει

 • 7. 
  Το ουσιαστικό θυγάτηρ σχηματίζει την κλητική ενικού:
  • A. 

   θυγάτηρ

  • B. 

   θύγατερ

Back to Top Back to top