Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου - Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 418

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου - Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου - Ενότητα 2η  


Questions and Answers
 • 1. 
  Υπάρχουν κάποιες δευτερεύουσες προτάσεις που είναι ισοδύναμες με ονόματα ουσιαστικά, επίθετα ή αντωνυμίες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Υπάρχουν κάποιες δευτερεύουσες προτάσεις ο ρόλος των οποίων στο λόγο είναι να δίνουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο, το χρόνο, την αιτία, το σκοπό, την αναφορά (σχέση), τις προϋποθέσεις ή τα αποτελέσματα της ενέργειας που δηλώνει το ρήμα μιας άλλης πρότασης από την οποία εξαρτώνται.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Eιδικές προτάσεις λέγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εξαρτώνται συνήθως από τα ρήματα λέω, δείχνω, δηλώνω, αντιλαμβάνομαι, διαπιστώνω, γνωρίζω, αγνοώ, νομίζω, υποθέτω και πολλά άλλα με παρόμοια σημασία, καθώς και από ονόματα με ανάλογη σημασία (είδηση, γεγονός).
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι ειδικές προτάσεις χρησιμοποιούνται συνήθως ως αντικείμενο του ρήματος, αλλά μερικές φορές και ως υποκείμενο (απρόσωπων ρημάτων) ή ως επεξήγηση ενός ουσιαστικού που έχει σημασία ανάλογη με τα ρήματα λέω, δείχνω, δηλώνω, αντιλαμβάνομαι, διαπιστώνω, γνωρίζω, αγνοώ, νομίζω, υποθέτω και πολλά άλλα με παρόμοια σημασία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο σύνδεσμος ό,τι είναι ειδικός και εισάγει δευτερεύουσες ειδικές προτάσεις.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Βουλητικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις που ειδικεύουν το γενικό και αόριστο νόημα ενός ρήματος ή άλλου όρου μιας πρότασης από τον οποίο εξαρτώνται.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Τελικές λέγονται οι προτάσεις που εισάγονται με το μόριο να και χρησιμεύουν συνήθως για τη συμπλήρωση της έννοιας ενός ρήματος (και μερικές φορές ενός ονόματος).
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top