Ηλεκτρικό Ρεύμα - Φυσική Γ' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 1540

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 -

Φυσική Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η πηγή προσφέρει ηλεκτρόνια στο κύκλωμα. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Όταν από μια μπαταρία δεν περνά ηλεκτρικό ρεύμα η τάση στα άκρα της είναι μηδέν. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι καταναλωτές μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε ενέργεια άλλης μορφής. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Όταν μια ηλεκτρική συσκευή δεν διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα η τάση στα άκρα της είναι μηδέν. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Αντιστάτης αντίστασης R=10 Ω τροφοδοτείται από πηγή τάσης V=100 V. Η ένταση του ρεύματος που τον διαρρέει είναι:
  • A. 

   0,1 Α

  • B. 

   0,1 V

  • C. 

   10 Α

  • D. 

   10 V

 • 6. 
  Αντιστάτης τροφοδοτείται από μπαταρία τάσης V = 100 V, οπότε διαρρέεται από ρεύμα έντασης  I = 2000 mA. H αντίσταση R του αντιστάτη είναι:
  • A. 

   R = 50 Ω

  • B. 

   R = 0,05 Ω

  • C. 

   R = 0,02 Ω

 • 7. 
  Ο ρόλος του διακόπτη σε ένα κύκλωμα είναι:
  • A. 

   Να δημιουργεί ηλεκτρικά φορτία

  • B. 

   Να ρυθμίζει τη φωτοβολία των ηλεκτρικών λαμπτήρων

  • C. 

   Να διακόπτει και να αποκαθιστά το ρεύμα στο κύκλωμα

 • 8. 
  Αν στο κύκλωμα του σχήματος, το λαμπάκι 2 " καεί " τότε:
  • A. 

   Τα άλλα δύο λαμπάκια θα συνεχίσουν να φωτοβολούν.

  • B. 

   Θα σβήσουν όλα.

  • C. 

   Θα σβήσει μόνο το πρώτο.

 • 9. 
  Σε μια ηλεκτρική πηγή έχουμε παραγωγή ενέργειας από το μηδέν. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top