Εισαγωγή - Φυσική Β' Γυμνασίου

8 | Total Attempts: 2437

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Εισαγωγή - Φυσική Β

Φυσική Β' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 1ο  


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα 90 cm είναι:
  • A. 

   900 mm

  • B. 

   9000 mm

  • C. 

   9 mm

  • D. 

   0,9 mm

 • 2. 
  Ένα μπουκάλι περιέχει υγρό όγκου V=5.10-4 m3. Η μάζα του υγρού είναι m=250 g. H πυκνότητα του υγρού σε kg/ m3 είναι:
  • A. 

   ρ = 50.10-4 kg/ m3

  • B. 

   ρ = 0,05.10-4 kg/ m3

  • C. 

   ρ = 500 kg/ m3

 • 3. 
   Ένα σώμα έχει πυκνότητα ρ = 0,78 kg/ m3 και μάζα m=2,3 kg. Ο όγκος του V είναι:
  • A. 

   2,949 m3

  • B. 

   0,339 m3

  • C. 

   1,794 m3

 • 4. 
   Ένα σώμα έχει πυκνότητα ρ = 0,78 kg/ m3 και μάζα m=2,3 kg. Ο όγκος του V είναι:
  • A. 

   2,949 m3

  • B. 

   0,339 m3

  • C. 

   1,794 m3

 • 5. 
  Το εμβαδόν ανήκει στα παράγωγα μεγέθη. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Μονάδα μέτρησης του όγκου στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το 1 L. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Η πυκνότητα ενός σώματος είναι το πηλίκο της μάζας προς τον όγκο του. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top