Titranje

16 Pitanja | Total Attempts: 508

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Titranje

Priprema za 1. ispit u 3. razredu


Questions and Answers
 • 1. 
  Tijelo vezano na oprugu izvodi titranje oko ravnotežnoga položaja. Kako se naziva vrijeme trajanja jednoga titraja tijela?
  • A. 

   Fazni kut

  • B. 

   Frekvencija

  • C. 

   Period

  • D. 

   Njihaj

  • E. 

   Amplituda

 • 2. 
  Tijelo vezano na oprugu titra oko ravnotežnoga položaja. Kako se naziva najveći pomak od ravnotežnoga položaja?
  • A. 

   Period

  • B. 

   Titraj

  • C. 

   Elongacija

  • D. 

   Amplituda

  • E. 

   Njihaj

 • 3. 
  Na grafu je prikazano kako elongacija tijela koje titra ovisi o vremenu. Koliki je period titranja tijela?
  • A. 

   3 s

  • B. 

   4 s

  • C. 

   7 s

  • D. 

   7.5 s

  • E. 

   8 s

 • 4. 
  Tijelo harmonijski titra amplitudom 2 cm. Koliki put prijeđe tijekom dvaju perioda?
  • A. 

   4 cm

  • B. 

   8 cm

  • C. 

   16 cm

  • D. 

   32 cm

 • 5. 
  Uteg ovješen na oprugu harmonijski titra s periodom T. Ako se udvostruči amplituda titranja, uteg i dalje titra harmonijski. Koliki je period titranja utega u tome slučaju?
  • A. 

   0.25 T

  • B. 

   0.5 T

  • C. 

   T

  • D. 

   2 T

 • 6. 
  Vremenska ovisnost elongacije tijela koje harmonijski titra dana je izrazom x = 2 cm sin(π t). Kako glasi izraz za brzinu toga tijela u ovisnosti o vremenu?
  • A. 

   V = 2 cm/s sin(2π t)

  • B. 

   V = 2π cm/s sin(π t)

  • C. 

   V = 2 cm/s cos(2π t)

  • D. 

   V = 2π cm/s cos(π t)

 • 7. 
  Slika prikazuje tijelo koje je vezano za oprugu. Oprugu rastegnemo iz ravnotežnog položaja i pritom izvršimo rad od 120 J. Kada oprugu pustimo, tijelo neprigušeno titra. Kolika je elastična potencijalna energija ovoga titrajnog sustava kada se tijelo nađe u amplitudnom položaju?
  • A. 

   0 J

  • B. 

   60 J

  • C. 

   100 J

  • D. 

   120 J

 • 8. 
  Trebate ispitati ovisi li period titranja harmonijskog oscilatora o konstanti elastičnosti opruge. Što je od navedenog potrebno za to?
  • A. 

   Opruge jednakih konstanti elastičnosti i utezi jednakih masa

  • B. 

   Opruge jednakih konstanti elastičnosti i utezi različitih masa

  • C. 

   Opruge različitih konstanti elastičnosti i utezi jednakih masa

  • D. 

   Opruge različitih konstanti elastičnosti i utezi različitih masa

 • 9. 
  Pokusom treba ispitati ovisnost perioda titranja oscilatora o masi utega. U tu svrhu upotrebljavaju se dva oscilatora. Oscilatori se sastoje od utega pričvršćenoga o oprugu. Uteg jednoga oscilatora ne može se premještati na oprugu drugoga oscilatora. Što bi od navedenoga u tu svrhu trebalo upotrebljavati?
  • A. 

   Oscilatore jednakih opruga i jednakih masa

  • B. 

   Oscilatore jednakih opruga, a različitih masa

  • C. 

   Oscilatore različitih opruga, a jednakih masa

  • D. 

   Oscilatore različitih opruga i različitih masa

 • 10. 
  Jednostavno njihalo titra harmonijski. Što treba učiniti da se poveća njegov period?
  • A. 

   Smanjiti duljinu njihala.

  • B. 

   Povećati duljinu njihala.

  • C. 

   Smanjiti amplitudu titranja.

  • D. 

   Povećati masu utega.

  • E. 

   Smanjiti masu utega

 • 11. 
  Jednostavno njihalo otklonjeno je iz ravnotežnoga položaja i pušteno, kao što je prikazano na crtežu. Njihalo izvodi harmonijsko titranje. Koji graf prikazuje ukupnu silu koja uzrokuje harmonijsko titranje toga njihala tijekom jednoga perioda titranja počevši od trenutka kada je pušteno?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 12. 
  Što je potrebno izmjeriti da bi se pomoću jednostavnoga matematičkoga njihala odredila akceleracija sile teže?
  • A. 

   Period titranja i masu obješenoga utega

  • B. 

   Period titranja i duljinu niti njihala

  • C. 

   Masu obješenoga utega i duljinu niti njihala

  • D. 

   Period i amplitudu titranja

 • 13. 
  Matematičko njihalo titra. U nekoj točki njegova kinetička energija iznosi 3 J, a potencijalna energija u odnosu na ravnotežni položaj 2 J. Kolika je kinetička energija njihala u trenutku kada prolazi kroz ravnotežni položaj?
  • A. 

   0 J

  • B. 

   2 J

  • C. 

   3 J

  • D. 

   5 J

 • 14. 
  Na grafu je prikazana ovisnost izmjenične struje o vremenu. Kolika je frekvencija struje?
  • A. 

   10 Hz

  • B. 

   25 Hz

  • C. 

   40 Hz

  • D. 

   50 Hz

 • 15. 
  Kroz zavojnicu prolazi izmjenična struja. Kako se promijeni induktivni otpor zavojnice ako se period izmjenične struje poveća 3 puta?
  • A. 

   Poveća se 3 puta.

  • B. 

   Smanji se 3 puta.

  • C. 

   Poveća se √3 puta.

  • D. 

   Smanji se √3 puta.

 • 16. 
  Zavojnicom Z1 induktiviteta L1 i zavojnicom Z2 induktiviteta L2 prolazi izmjenična struja. Crtež prikazuje dijagram induktivnoga otpora RL tih zavojnica u ovisnosti o frekvenciji f izmjenične struje. Koji je odnos između induktiviteta L1 i L2?
  • A. 

   L1 < L2

  • B. 

   L1 = L2

  • C. 

   L1 > L2

Back to Top Back to top