Kap 4 år 7

12 Questions | Total Attempts: 252

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kap 4 r 7

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.


Questions and Answers
 • 1. 
  Eva som är 16 år väger x kg. Vilket uttryck beskriver någon som väger hälften så mycket som Eva?
  • A. 

   X-0,5

  • B. 

   0,5x

  • C. 

   16/2

 • 2. 
  I en triangel är vinkel B x. Vinkel A är dubbelt så stor som vinkel B. Vinkel C är 20 grader mindre än vinkel B. Vilken ekvation beskriver triangelns vinkelsumma?
  • A. 

   X+2x+(2x-20)=180

  • B. 

   4x-20=180

  • C. 

   X+2x+(x-20)=180

 • 3. 
  Sandra och Jesper är sammanlagt 48 år. Jesper är x år och Sandra är tre gånger så gammal som Jesper. Vilken av ekvationerna beskriver summan av deras åldrar?
  • A. 

   3x=48

  • B. 

   X+3=48

  • C. 

   3x+x=48

 • 4. 
  Tecka ett uttryck för rektangelns omkrets !
  • A. 

   2x+48

  • B. 

   24+x

  • C. 

   X+20

  • D. 

   X+80

 • 5. 
  Till vilken av ekvationerna är x=4 en lösning?
  • A. 

   5x+12=24

  • B. 

   10x-18=22

  • C. 

   4x+7=1

 • 6. 
  Beräkna omkretsen om X = 5 i figuren nedan:
  • A. 

   28

  • B. 

   58

  • C. 

   180

  • D. 

   400

 • 7. 
  Fredrik har X stycken pennor. Om han får fyra pennor till så har han....
  • A. 

   X-4

  • B. 

   X+4

  • C. 

   4X

 • 8. 
  En kvadrat har omkretsen 12x. Hur lång är varje sida?
  • A. 

   3+x

  • B. 

   3x

  • C. 

   12+ 0,25x

  • D. 

   48X

 • 9. 
  Vilka av ekvationerna har lösningen x=5 ?
  • A. 

   X+3= 42

  • B. 

   2x+8=18

  • C. 

   4x-7=14

  • D. 

   X+8=13

  • E. 

   35/x = 8

Back to Top Back to top