Kap 4 år 8

12 Questions | Total Attempts: 290

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kap 4 r 8

Detta quizz kan högst ge betyget C. Det tränar mest förmågorna Begrepp och Metod. Inte problemlösning eller kommunikation.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kostnaden för att anlita en snickare kan beskrivas med sambandet y= 425x+550 Vad kan 550 betyda?
  • A. 

   Timkostnaden

  • B. 

   Fast kostnad för hembesök

  • C. 

   Förseningsavgiften

  • D. 

   Snickarens skulden hos kronofogden

 • 2. 
  Vad anger K-värdet i det linjära sambandet nedan? VILKA av påståendena nedan stämmer?
  • A. 

   Den fasta kostnaden

  • B. 

   Kostnaden per timme

  • C. 

   Var linjen skär y-axeln

  • D. 

   Hur mycket linjen lutar

 • 3. 
  • A. 

   Thora

  • B. 

   Petter

  • C. 

   Marit

 • 4. 
  Vilken av punkterna i koordinatsystemet har koordinaterna (2,5)?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 5. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 6. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

 • 7. 
  Vilket äpple är mest prisvärt?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

Back to Top Back to top