Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση

50 | Total Attempts: 290

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση

Να χαρακτηρίσετ&e psilon; τις παρακάτω ερωτήσεις Σωστές (True) ή Λανθασμένες (False) τσεκάροντας το αντίστοιχο τετράγωνο


Questions and Answers
 • 1. 
  Το αγροτικο ζήτημα ήταν πρόβλημα μόνο του ελλαδικού χώρου
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Η ενσωμάτωση της Θεσσαλίας στο ελληνικό κράτος έγινε το 1864 (εξετάσεις 2006).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Οι νόμοι του 1907 δεν επέτρεπαν την απαλλοτρίωση γης (εξετάσεις 2011).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Η διανομή των εθνικών γαιών που προέκυψαν από την επανάσταση του 1821 δημιούργησε πλήθος προβλημάτων.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Η ολοκλήρωση της αγροτικής μεταρρύθμισης έγινε στα χρόνια του Α΄Παγκ. Πολέμου και το Εθνικού Διχασμού.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα, την Άρτα και τη Θεσσαλία έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας (2002).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Στον ιδεολογικό τομέα η επικράτηση της Μεγάλης Ιδέας ευνοούσε την ανάπτυξη και διάδοση ιδεών με ταξικό περιεχόμενο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Η αγροτική μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε κάτω από την πίεση του προσφυγικού προβλήματος.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Η καθυστέρηση της ανάπτυξης εργατικού κινήματος στην Ελλάδα οφειλόταν, ανάμεσα στα άλλα, στην απουσία μεγάλων σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Στον ελληνικό χώρο το πρόβλημα της έγγειας ιδιοκτησίας γνώρισε τις εντάσεις που παρατηρήθηκαν και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη (2012).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Η ενσωμάτωση της Θεσαλονίκης στην Ελλάδα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικο κίνημα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Η ΓΣΕΕ ιδρύθηκε προς το τέλος του Α' Παγκ. Πολέμου (2002).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) μετονομάστηκε σε Λαϊκό Κόμμα (2007).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Η πολιτικη αντίληψη του βενιζελισμού θεωρούσε ότι ο θεσμικός εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των παραγωγικων δυνάμεων του έθνους θα βοηθούσαν την ανάπτυξη του ελληνισμού.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Η υπερπόντια μετανάστευση στις ΗΠΑ ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Το κόστος των Βαλκανικών πολέμων κλόνισε την ελληνική οικονομία (2007)
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Το κύριο πρόβλημα που δημιουργήθηκε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους ήταν η παρουσία ισχυρών μειονοτικών ομάδων στις νεοαποκτηθείσες περιοχές (2007).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄Παγκ. Πόλεμο αποκλείστηκε λόγω του εθνικού διχασμού.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Η διχοτόμηση της δραχμής το Μάρτιο του 1922 οδήγησε τα δημοσιονομικά της χώρας σε πλήρη αδιέξοδο.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Με τη διχοτόμηση της δραχμής η Ελλάδα εξοικονόμησε 1.200.000.000 δρσχμές (2004).
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Τα μεγάλα δάνεια που ενέκριναν η Γαλλία, η Αγγλία και οι ΗΠΑ το 1917 εκταμιεύθηκαν από την Ελλάδα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  Η επάνοδος του βασιλιά Κωνσταντίνου  το 1920 οδήγησε τους Συμμάχους σε  άρση της κάλυψης του χαρτονομίσματος και έτσι ένα σημαντικό τμήμα της νομισματικής κυκλοφορίας βράθηκε χωρίς αντίκρισμα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Η Ελλάδα κατά την περίοδο του μεσοπολέμου είχε ολοκληρώσει την αγροτική μεταρρύθμιση και είχε προωθήσει την αστικοποίησή της.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Όμοια με τα γειτονικά της κράτη, η Ελλάδα την περίοδο του μεσοπολέμου είχε ομογενοποιηθεί εθνικά.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  Στα θετικά της ελληνικής οικονομίας προστίθενται η συγκέντρωση των Ελλήνων στο πλαίσιο του εθνικού κράτους και η εξάλειψη του ελληνικού κοσμοπολιτισμού.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top