ข้อสอบ รอบรู้ ชุด 250 คดีปราสาทพระวิหาร

11 | Total Attempts: 606

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบ รอบรู้ ชุด 250 คดีปราสาทพระวิหาร

 ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 249  คดีปราสาทพระวิหาร  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com 


Questions and Answers
 • 1. 
  คดีปราสาทพระวิหาร พื้นที่กรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา 4.6  ตารางกิโลเมตรเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.ใด
  • A. 

   2501

  • B. 

   2503

  • C. 

   2504

  • D. 

   2505

 • 2. 
   ข้อใดไม่เกียวข้องกับพื้นที่ 4.6 ตารงกิโลเมตร
  • A. 

   อำเภอกันทรลักษณ์

  • B. 

   จังหวัดศรีสะเกษ

  • C. 

   จังหวัดพระวิหาร

  • D. 

   จังหวัดสุรินทร์

 • 3. 
  เทือกเขาใดเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนที่พระวิหาร
  • A. 

   ภูพาน

  • B. 

   พนมดงรัก

  • C. 

   ดงพญาเย็น

  • D. 

   สันกำแพง

 • 4. 
  ศาลโลก หรือ ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ตั้งอยู่ที่ประเทศใด
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   สหรัฐอเมริกา

  • C. 

   เนเธอร์แลนด์

  • D. 

   ฝรั่งเศส

 • 5. 
  ข้อใดหมายถึงศาลโลกอย่างเป็นทางการ
  • A. 

   International Court of Justice

  • B. 

   Permanent Court of International Justice

  • C. 

   Advisory Opinion

  • D. 

   World Court

 • 6. 
  ศาลโลกอ่านคำตัดสินคดีตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร ปี 2050
  • A. 

   9 พ.ย.2556

  • B. 

   10 พ.ย.2556

  • C. 

   11 พ.ย.2556

  • D. 

   12 พ.ย.2556

 • 7. 
   ประเทศกัมพูชาได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ หรือ “ศาลโลก” เพื่อขอให้ตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505 โดยเห็นว่าประเทศไทยและประเทศกัมพูชามีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับคำพิพากษาของคดีฯ เมื่อปี 2505 ในเรื่องของขอบเขต “บริเวณใกล้เคียงปราสาท” ซึ่งประเทศกัมพูชาเห็นว่าต้องเป็นไปตามเส้นเขตแดนระหว่างประเทศในแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 เมื่อ
  • A. 

   28 เมษายน 2501

  • B. 

   28 เมษายน 2553

  • C. 

   28 เมษายน 2554

  • D. 

   28 เมษายน 2555

 • 8. 
  ประเด็นหลัก ๆ ของคำพิพากษาศาลโลกมีกี่ประเด็นที่เป็นคุณกับประเทศไทย
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  การตัดสินของศาลโลกคดีปราสาทพระวิหาร  ศาลรับฟังข้อต่อสู้ของไทย และได้ตัดสินยืนยันที่จะตัดสินภายในขอบเขตของคำพิพากษาเดิม เมื่อปี
  • A. 

   2051

  • B. 

   2503

  • C. 

   2505

  • D. 

   2553

 • 10. 
  มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ภาคผนวก 1

  • B. 

   ภาคผนวก 2

  • C. 

   ภาคผนวก 3

  • D. 

   ภาคผนวก 4

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามคำตัดสินของศาลโลก คดีปราสาทพระวิหาร 11 พย 2556
  • A. 

   ศาลรับตีความเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงปราสาทตามคำพิพากษาเดิมเมื่อปี 2505

  • B. 

   พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ขนาดเล็กมาก ซึ่งกำหนดขึ้นตามสภาพภูมิศาสตร์ที่ประกอบขึ้นเป็นยอดเขาพระวิหาร โดยไม่ได้กำหนดเส้นเขตแดน และที่สำคัญไม่รวมพื้นที่ภูมะเขือ

  • C. 

   ศาลรับพิจารณาข้อเรียกร้องของกัมพูชาเหนือพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร และศาลได้ตัดสินว่าแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ผูกพันกับไทย โดยผลของคำพิพากษาเมื่อปี 2505

  • D. 

   ศาลได้แนะนำให้ความสำคัญกับการที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในการอนุรักษ์และพัฒนาปราสาทพระวิหารในฐานะที่เป็นมรดกโลก

Back to Top Back to top