Утврдување за хардвер и софтвер

31 Questions | Total Attempts: 487

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Утврдување за хардвер и софтвер

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 
   РОМ меморијата служи за:  
  • A. 

   чување на сите документи и програми

  • B. 

   чување на документи

  • C. 

   сместување на програми и податоци кои моментално се користат

 • 2. 
  RАM меморијата после исклучување на компјутерот :
  • A. 

   ги чува податоците.

  • B. 

   ги губи податоците.

  • C. 

   ниту еден од понудените.

 • 3. 
   Сакам да го поврзам мониторот за куќиштето. Приклучокот за тоа најчесто се наоѓа на:
  • A. 

   предната страна на куќиштето

  • B. 

   задната страна на куќиштето

 • 4. 
    Рестартирање на компјутерот подразбира:
  • A. 

   затварање на сите програми кои моментално биле активни

  • B. 

   затварање на програмите и исклучување на системот

  • C. 

   исклучување и автоматско вклучување на компјутерот

  • D. 

   исклучување на компјутерот и мониторот

 • 5. 
  Хардверот се дефинира како:
  • A. 

   периферните уреди и оперативниот систем на компјутерот

  • B. 

   деловите од компјутерскиот систем (машината) кои можеш да ги допреш

  • C. 

   се од наведеното

 • 6. 
  Што од наведеното има најголема вредност :
  • A. 

   1 GB

  • B. 

   1 TB

  • C. 

   900 MB

  • D. 

   50 KB

 • 7. 
  Огнен проверил дека на својот мемориски стик има слободен простор од  1400 MB, тоа е:
  • A. 

   помалку од 1KB

  • B. 

   повеќе од 1 TB

  • C. 

   повеќе од 1 GB

  • D. 

   еднакво на 1 GB

 • 8. 
  Софтверот се дефинира како:
  • A. 

   програмите со кои се работи на компјутер

  • B. 

   периферните уреди и оперативниот систем на компјутерот

  • C. 

   се од наведеното

 • 9. 
   РАМ меморијата служи за:  
  • A. 

   чување на сите документи и програми

  • B. 

   чување на документи

  • C. 

   сместување на програми и податоци кои моментално се користат

 • 10. 
  RОM меморијата после исклучување на компјутерот :
  • A. 

   ги чува податоците.

  • B. 

   ги губи податоците.

  • C. 

   ниту еден од понудените.

 • 11. 
  Вообичаените хардверски делови на еден персонален компјутер се: куќиште, монитор, тастатура, глувче, звучници, скенер и микрофон.  
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 12. 
  Тастерите на тастатурата означени со буквите од F1 до F 12 се:
  • A. 

   знаковни

  • B. 

   нумерички

  • C. 

   карактерни

  • D. 

   функциски

 • 13. 
  Делот од хардверот кој ги поврзува сите останати елементи во една целина е:
  • A. 

   процесор

  • B. 

   РОМ меморија

  • C. 

   матична плоча

 • 14. 
  Какви можат да бидат компјутерските игри според својата содржина 
  • A. 

   Интересни

  • B. 

   Логички

  • C. 

   Симулациски

  • D. 

   Здодевни

  • E. 

   Аркадни-боречки

 • 15. 
  Гига Херц (GHz) е единица мерка за:
  • A. 

   мерење на брзината на работа на процесорот

  • B. 

   мерење мемориски капацитет

  • C. 

   мерење на количеството податоци

 • 16. 
  Мемориски  капацитет е количината на податоци која може да се запамти на некој мемориски уред.
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 17. 
  Нелегален (пиратски софтвер) се компјутерски програми кои корисникот има право да ги користи и најчесто се купени од фирми со право од авторот да ги продаваат 
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 18. 
  Како се вика машинскиот дел на компјутерот?
  • A. 

   Хардвер

  • B. 

   Софтвер

  • C. 

   Апликација

  • D. 

   Програма

 • 19. 
  Во куќиштето на компјутерот е сместен/а:
  • A. 

   звучната картичка

  • B. 

   РАМ меморијата

  • C. 

   Хард дикот

  • D. 

   Се од наведеното

 • 20. 
  Копјутерот за да може да работи потребно е на него да има инсталирано:
  • A. 

   оперативен систем

  • B. 

   услужни програми

  • C. 

   програма за цртање

  • D. 

   програма за пишување

 • 21. 
  Со кое копче се вклучува и исклучува нумеричкиот дел од тастатурата?
  • A. 

   Break

  • B. 

   Num Lock

  • C. 

   Page Down

  • D. 

   Shift

 • 22. 
  Целта кај аркадните игри е:
  • A. 

   да се најде начин да се преминат сите пречки и опасности

  • B. 

   да се реши одреден логички предмет или задача

  • C. 

   побрзо и подобро градење свет или победа во војна

  • D. 

   што пореално да се прикажат ситуациите и состојбите

 • 23. 
  Оперативен систем е програма која:
  • A. 

   го заштитува компјутерот од вируси

  • B. 

   овозможува користење на Интернет

  • C. 

   овозможува обработка на текст

  • D. 

   управуваа со целокупната работа ан компјутерот

 • 24. 
  Никола сака омилената фотографија да ја префрли на компјутер. На Никола му е потребен:
  • A. 

   џојстик

  • B. 

   плотер

  • C. 

   печатач

  • D. 

   скенер

 • 25. 
  Во исправно компјутерско куќиште задолжително се наоѓа:
  • A. 

   процесор

  • B. 

   модем

  • C. 

   печатач

  • D. 

   скенер

Back to Top Back to top