გამოსაშვები გამოცდები – ბიოლოგია

20 | Total Attempts: 186844

SettingsSettingsSettings
Please wait...

WWW.EXAM.GE  მოცემულია ბიოლოგიის ტესტი გამოსაშვები გამოცდებისათვის. ტესტი განკუთვნილია მე-11 კლასელთათვის 


Questions and Answers
 • 1. 
  ზურგის ტვინი წარმოიქმნება
  • A. 

   ექტოდერმიდან

  • B. 

   ენტოდერმიდან

  • C. 

   მეზოდერმიდან

  • D. 

   ნეირულადან

 • 2. 
  რომელი ცვალებადობაა გამოსახული სურათზე?
  • A. 

   გენური

  • B. 

   გენომური

  • C. 

   ქრომოსომული

  • D. 

   ონტოგენეზური

 • 3. 
  სასმენი ორგანოები წარმოიქმნება
  • A. 

   ექტოდერმიდან

  • B. 

   ენტოდერმიდან

  • C. 

   მეზოდერმიდან

  • D. 

   ნეირულადან

 • 4. 
  ჩონჩხი წარმოიქმნება
  • A. 

   ექტოდერმიდან

  • B. 

   ენტოდერმიდან

  • C. 

   მეზოდერმიდან

  • D. 

   ნეირულადან

 • 5. 
  საჭმლის მომნელებელი სისტემა წარმოიქმნება
  • A. 

   ექტოდერმიდან

  • B. 

   ენტოდერმიდან

  • C. 

   მეზოდერმიდან

  • D. 

   ნეირულადან

 • 6. 
  განვითარების რომელი ფორმა ახასიათებს ბაყაყს?
  • A. 

   პირდაპირი, სრული მეტამორფოზით

  • B. 

   არაპირდაპირი, არასრული მეტამორფოზით

  • C. 

   არაპირდაპირი, სრული მეტამორფოზით

  • D. 

   პირდაპირი, არასრული მეტამორფოზით

 • 7. 
  ბიოტური ურთიერთობის რომელი ფორმაა გამოსახული სურათზე?
  • A. 

   ნეიტრალიზმი

  • B. 

   მტაცებლობა

  • C. 

   პარაზიტიზმი

  • D. 

   მუტუალიზმი

 • 8. 
  მიტოზის რომელი ფაზაა გამოსახული სურათზე?
  • A. 

   პროფაზა

  • B. 

   მეტაფაზა

  • C. 

   ანაფაზა

  • D. 

   ტელოფაზა

 • 9. 
  სურათზე მოცემულია მიტოზის ფაზები. რომელი ციფრითაა აღნიშნული ტელოფაზა?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 10. 
  სურათზე გამოსახულია გენომური მუტაციით დაავადებული ბავშვი. რომელ დაავადებასთან გვაქვს საქმე?
  • A. 

   დაუნის სინდრომი

  • B. 

   კლაინ-ფელტერელის სინდრომი

  • C. 

   ედუარდსის სინდრომი

  • D. 

   ტერნერის სინდრომი

 • 11. 
  სურათზე მოცემულია მიტოზის ფაზები. რომელი ციფრითაა აღნიშნული მეტაფაზა?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 12. 
  მუტაციის რომელ ტიპს მიეკუთვნება სურათზე გამოსახული დაავადება?
  • A. 

   გენურს

  • B. 

   ქრომოსომულს

  • C. 

   გენომურს

  • D. 

   სომატურს

 • 13. 
  უჯრედული ციკლის რომელ ფაზაში ხდება დნმ-ს სინთეზი?
  • A. 

   S

  • B. 

   G2

  • C. 

   G1

  • D. 

   M

 • 14. 
  დნმ-ის მონომერებია
  • A. 

   ამინომჟავები

  • B. 

   ნუკლეოტიდები

  • C. 

   ცილები

  • D. 

   ცხიმები

 • 15. 
  ტრანსლაციის დროს რომელი წარმოადგენს მატრიცას?
  • A. 

   დნმ

  • B. 

   ი-რნმ

  • C. 

   ტ-რნმ

  • D. 

   რ-რნმ

 • 16. 
  ცილის მონომერებია
  • A. 

   ამინომჟავები

  • B. 

   ნუკლეოტიდები

  • C. 

   ცილები

  • D. 

   ცხიმები

 • 17. 
  რა არის აღნიშნული ციფრი 1-ით?
  • A. 

   ი-რნმ

  • B. 

   ტ-რნმ

  • C. 

   რიბოსომა

  • D. 

   ამინომჟავა

 • 18. 
  თუ დედისეულ ორგანიზმს ქონდა 46 ქრომოსომა. მაშინ მიტოზის შედეგად რამდენი ექნება თითოეულ უჯრედს?
  • A. 

   92

  • B. 

   46

  • C. 

   23

  • D. 

   12

 • 19. 
  რა არის აღნიშნული ციფრი 2-ით?
  • A. 

   ი-რნმ

  • B. 

   ტ-რნმ

  • C. 

   რიბოსომა

  • D. 

   ამინომჟავების ერთობლიობა

 • 20. 
  რა არის აღნიშნული ციფრი 3-ით?
  • A. 

   ი-რნმ

  • B. 

   ტ-რნმ

  • C. 

   რიბოსომა

  • D. 

   ამინომჟავების ერთობლიობა

Back to Top Back to top