Python

21 vpraanj | Total Attempts: 53

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Monty Python And The Holy Grail Quizzes & Trivia

Geodetska tehnička škola, Zagreb Predmet: Programiranje prof. Armando Slaviček Kontrolna zadaća


Related Topics
Questions and Answers
 • 1. 
  Upiši: prezime, ime i razred
 • 2. 
  Dekadnu vrijednost binarnog broja t dobit ćemo naredbom:
  • A. 

   0t

  • B. 

   0bt

  • C. 

   0d

  • D. 

   0dt

 • 3. 
  Među osnovne tipove podataka u Pythonu  ne ubraja se:
  • A. 

   And

  • B. 

   Int

  • C. 

   Float

  • D. 

   Str

 • 4. 
  Tip bool ima tri vrijednosti: 0, 1 i 2?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 5. 
  Ugrađena funkcija divmod() vraća količnik i ostatak cjelobrojnog djeljenja?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 6. 
  Naziv logičkog tipa u Pythonu je ___________.
 • 7. 
  Generacije programskih jezika su: strojni, simbolički (asembler), proceduralni, problemski i 
 • 8. 
  ____________ oponaša sintaksu programskih jezika koristeći izraze, tj. govorni jezik kojim  oponašamo naredbe i sintaksu programskih jezika.   
 • 9. 
  U faze razvoja programa ne ubraja se:
  • A. 

   Kodiranje programa

  • B. 

   Testiranje

  • C. 

   Održavanje

  • D. 

   Obrazovanje korisnika

 • 10. 
  Grafički način predstavljanja algoritma skupom grafičkih simbola koji  označuju pojedine operacije u algoritmu naziva se:
 • 11. 
  Odredi vrijednost sljedećeg izraza: 
  •           int (False)
 • 12. 
  Dopuni:  
  • početak
  • unesi broj D
  • unesi broj ___
  • E =  D + F
  • Ispiši E
  • kraj 
 • 13. 
  Koja će biti vrijednosti ispisane nakon sljedeće naredbe: divmod(54, 7)
  • A. 

   5,4

  • B. 

   4,7

  • C. 

   7,7

  • D. 

   7,5

 • 14. 
  Naredba True i true je ista naredba?   
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 15. 
  Posebni znak, \n  omogućiti će:
  • A. 

   Prijelaz u novi redak

  • B. 

   Ispis jednostrukog navodnika

  • C. 

   Korištenje tabulatora

  • D. 

   Ispis dvostrukog navodnika

 • 16. 
  Ako je vrijednost logičke varijable A=1 a B=0, onda je A AND B =____
 • 17. 
  Ako je vrijednost logičke varijable A=1 a B=0, onda je A OR B =____
 • 18. 
  Ako je vrijednost logičke varijable A = 0, onda je NOT A = 
 • 19. 
  Odredi vrijednost varijable t nakon izvođenja sljedećeg niza naredbi ako je vrijednost varijable t =14.
  • p = 2 * t
  • r = p % 5
  • t = p + r
  UPIŠI SAMO BROJ!
 • 20. 
  Odredi vrijednost izraza:
  • 6 * 8 % 7
 • 21. 
  Pythonova funkcija koje će vratiti binarni zapis dekadskog broja je:
  • A. 

   Dek()

  • B. 

   Bin()

  • C. 

   Dektobin()

  • D. 

   Bintodek()