HR: Praktijk Versus Theorie... Een State Of The Art!

30 Vragen | Total Attempts: 32

SettingsSettingsSettings
Please wait...
HR: Praktijk Versus Theorie... Een State Of The Art!

Beste collega's, In het kader van mijn stage bij Synergie wil ik graag een korte opiniepeiling houden omtrent enkele interessante statements met betrekking tot HR. Hieronder volgen 30  'juist-onjuist'-stellingen betreffende enkele bevindingen uit eerder onderzoek van Rynes et al. (2002). Deze stellingen heb ik aangevuld met een aantal belangrijke bevindingen in de literatuur. De stellingen omvatten een aantal opvattingen & misverstanden die vaak nog heersen in de praktijk. Graag had ik jullie via onderstaand quizje op de hoogte gebracht van enkele belangrijke bevindingen uit de literatuur omtrent deze stellingen.  Een leuke manier om jullie kennis van de bedrijfspsychologie te toetsen en mogelijks nieuwe inzichten te verwerven. Op deze manier wil ik ook eens nagaan hoe jullie als Synergie personeel scoren t.o.v. het algemene gemiddelde in België & Nederland. Het invullen duurt slechts 10 minuten! Veel plezier en succes! Gitte Van den Bleeken


Questions and Answers
 • 1. 
  Leiderschapstraining is zinloos, aangezien leiderschapskwaliteiten voornamelijk aangeboren zijn.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Een open en enthousiaste persoonlijkheid is de belangrijkste eigenschap van een effectieve leider.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Het is effectiever om medewerkers te vertellen hun best te doen dan specifiek prestatiedoelen op te leggen.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Het zelf mee laten participeren van medewerkers in beslissingen is beter voor de bedrijfsprestaties dan het opleggen van prestatiedoelen.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Persoonlijkheidstests dragen maar weinig bij in waarde tot het voorspellen van werkprestaties.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Gemiddeld genomen is 'nauwgezetheid/punctualiteit' van mensen een betere voorspeller van werkprestaties dan algemene intelligentie.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Intelligentie is een nadeel om goed te presteren in laag gekwalificeerde banen.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Bedrijven die sollicitanten beoordelen op hun waarden, normen, persoonlijkheid presteren beter dan bedrijven die zuiver beoordelen op intelligentie.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Een gestandaardiseerd (strikt dezelfde vragen voor iedere kandidaat) sollicitatie-interview is betrouwbaarder dan een interview afgestemd op de unieke kandidaat.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Integriteitstesten die bijvoorbeeld voorspellen of mensen zullen stelen of ten onrechte van hun werkgever zullen profiteren werken slecht.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Medewerkers die goed presteren zijn doorgaans realistischer over hun eigen prestaties dan medewerkers die slecht presteren.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  Een gelukkige werknemer is er twee waard: tevreden werknemers presteren beter.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Het verloop onder medewerkers die via een advertentie gerekruteerd werden is groter dan deze die via medewerkers geworven werden.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Bedrijven die gebruik maken van assessment en op maat gemaakte gedrags- & vaardigheidsproeven om toekomstig werkgedrag te voorspellen, kunnen een betere inschatting maken van de toekomstige werkprestaties dan bedrijven die enkel een intelligentietest afnemen.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  De meeste managers beoordelen hun medewerkers lager dan zij feitelijk verdienen.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  De meeste mensen schatten hun eigen werkprestaties hoger in dan deze werkelijk zijn.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 17. 
  Het bespreken van het loon tijdens een beoordelingsgesprek is slecht voor de moraal als voor toekomstige prestaties.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  De meeste fouten in prestatiebeoordeling kunnen worden vermeden door trainingen waarin duidelijk wordt gemaakt wat veel gemaakte fouten zijn.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Medewerkers hechten meer belang aan salaris dan ze zelf aangeven.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 20. 
  Hoeveel iemand tijdens zijn opleiding heeft gestudeerd, bepaalt hoeveel kennis hij of zij in zijn job gebruikt.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 21. 
  Jongvolwassenen leren meer van trainingen dan oudere volwassenen.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 22. 
  Voor eenvoudige simpele vaardigheden is een éénmalige geconcentreerde training effectiever dan een training gespreid over verschillende sessies.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 23. 
  Turkse & Marokkaanse sollicitanten hebben tot 30% minder kans als westerse allochtonen & autochtonen om aangeworven te worden voor een 1ste job over verschillende functies heen.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 24. 
  Het grootste aantal klachten in verband met discriminatie, hebben betrekking op de aanwervingsprocedure t.o.v discriminatie op de werkvloer.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 25. 
  CV's met een vreemde naam worden tot maximaal 10% minder geraadpleegd dan CV's met een niet vreemde naam.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top